Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CENTRES A LA COMARCA PER FAMÍLIES PROFESSIONALS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Activitats físiques i esportives

Comerç i màrqueting

Fabricació mecànica

Administració i gestió

Electricitat i electrònica

Imatge personal

Informàtica i comunicacios

Arts plàstiques i disseny

Química

Arts escèniques

Sanitat

Ensenyaments esportius

Instal·lacions i manteniment

Centres de la comarca per família professional

Serveis socioculturals i a la comunitat

Transport i manteniment de vehicles

Cicles Formatius de Grau Superior- CFGS

Activitats físiques i esportives

INS Lauro (Les Franqueses del Vallès)

INS Vicenç Plantada (Mollet del Vallès)

CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

Escola Ginebró (Llinars del Vallès)

Escola Ginebró (Llinars del Vallès)

CFGS Condicionament físic

ESCOLA GINEBRÓ (LLINARS DEL VALLÈS) CFGS Ensenyament animació socioesportiva. Clica aquí 93 840 25 47

ESCOLA GINEBRÓ (LLINARS DEL VALLÈS) CFGM Guia en el medi natural i temps de lleure. Clica aquí 93 840 25 47

Cicles Formatius de Grau Superior- CFGS

Administració i gestió

INS Carles Vallbona (Granollers)

INS Torre de Malla (Parets del Vallès)

INS Gallecs (Mollet del Vallès)

INS Manolo Hugué (Caldes de Montbui)

CFGS Administració i finances

EDUCEM (Granollers)

INS Escola del Treball (Granollers)

INS Marina (La Llagosta)

INS Giola (Llinars del Vallès)

Cicles Formatius de Grau Superior- CFGS

Administració i gestió

INS Carles Vallbona (Granollers)

INS Torre de Malla (Parets del Vallès)

INS Gallecs (Mollet del Vallès)

INS Manolo Hugué (Caldes de Montbui)

CFGS Administració i finances

EDUCEM (Granollers)

INS Escola del Treball (Granollers)

INS Marina (La Llagosta)

INS Giola (Llinars del Vallès)

Cicles Formatius de Grau Superior- CFGS

Comerç i màrqueting

INS Carles Vallbona (Granollers)

INS Carles Vallbona (Granollers)

INS Carles Vallbona (Granollers)

INS Carles Vallbona (Granollers)

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Màrqueting i publicitat

Campus professional de Vic - UCC (Granollers)

CFGS Transport i logística

Cicles Formatius de Grau Superior- CFGS

Electricitat i electrònica

INS Escola del Treball (Granollers)

INS Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)

CFGS Automatització i robòtica industrial

INS Marina (La Llagosta)

CFGS Electromedicina clínica

Cicles Formatius de Grau Superior- CFGS

Fabricació mecànica

INS Manolo Hugué (Caldes de Montbui)

CFGS Disseny en fabricació mecànica

INS Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)

INS Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)

INS Escola del Treball (Granollers)

INS Escola del Treball (Granollers)

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (motlles i matrius)

Cicles Formatius de Grau Superior- CFGS

Imatge personal

CFGS Assessoria d'imatge i corporativa

INS Manolo Hugué (Caldes de Montbui)

Parc Estudi (Granollers)

Parc Estudi (Granollers)

Centre d'Estudis Margaret (Granollers)

Centre d'Estudis Margaret (Granollers)

CFGS Caracterització i maquillatge professional

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Termalisme i benestar

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Informàtica i comunicacions

Escola Pia Granollers (Granollers)

INS Carles Vallbona (Granollers)

INS Carles Vallbona (Granollers)

Escola Ginebró (Llinars del Vallès)

INS Carles Vallbona (Granollers)

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

EDUCEM (Granollers)

EDUCEM (Granollers)

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (Ciberseguretat)

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (videojocs i oci digital)

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Instal·lacions i manteniment

INS Baix Montseny (Sant Celoni)

CFGS Mecatrònica industrial

INS Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Química

INS Baix Montseny (Sant Celoni)

INS Escola del Treball (Granollers)

Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès)

Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès)

CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

INS Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)

CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

CFGS Química industrial

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Sanitat

INS Escola del Treball (Granollers)

Escola Ginebró (Llinars del Vallès)

Escola Ginebró (Llinars del Vallès)

CFGS Documentació i administració sanitàries

INS Gallecs (Mollet del Vallès)

CFGS Laboratori clínic i biomèdic

CFGS Dietètica

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS Educació infantil

INS Gallecs (Mollet del Vallès)

INS Pla Marcell (Cardedeu)

INS Gallecs (Mollet del Vallès)

EDUCEM (Granollers)

INS Pla Marcell (Cardedeu)

INS Pla Marcell (Cardedeu)

CFGS Integració social

CFGS Animació sociocultural i turística

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Transport i manteniment de vehicles

CFGS Automoció

CTV - Centre Tècnic Vallès (Les Franqueses del Vallès)

INS Ecola del Treball (Granollers)

INS Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Arts Plàstiques i Disseny

COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUALCFGS Gràfica interactiva

EMAD (La Garriga)

EMAD (La Garriga)

EMAD (La Garriga)

DISSENY INDUSTRIALCFGS Mobiliari

CFGS Gràfica publicitària

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Ensenyaments esportius

FUTBOL I FUTBOL SALACFGS Futbol

Centre Tecniksports Granollers (Granollers)

Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès)

SALVAMENT I SOCORRISMECFGS Salvament i socorrisme

Cicles Formatius de Grau Superior - CFGS

Arts escèniques

TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL

Escola de Teatre Arsènic (Granollers)

ESCOLA DE TEATRE ARSÈNIC (GRANOLLERS) CFGS Tècniques d'actuació teatral. Clica aquí 93 870 94 65