Want to make creations as awesome as this one?

טיזר לחדר בריחה דיגיטלי בתחום ניהול ידע

Transcript

לילה אפל במשרד

התחלה

שכחתם את המחשב הנייד במשרד ורק חזרתם לקחת אותו, אבל מסתבר שאתם לא לבד. מישהו חדר למשרדי הארגון ולא נראה שכוונותיו טובות... האם תצליחו להציל את הארגון ולצאת בשלום?

המשיכו

רומיש ידע ורשפים

הפולש מחפש מידע מתוך מסמך מסוג מסוים. האותיות התבלבלו. סדרו אותן ותגיעו אליו לפניו

Locked

Locked

Locked

הפולש הוא מרגל תעשייתי שמחפש מידע סודי שחבוי בתוך מסמך שימור ידע של הפורשת ד"ר סופיה

ואל תשכחו להוסיף את סוף הפעולה

שימו לב לכווני החנייה

מה הוא עושה שם מחוץ למשרד?

עליכם לפענח את הקוד שד"ר סופיה הטמינה... הקוד יפעיל נעילה מוחלטת של מחשבי הארגון ויקפיץ כח אבטחה מיוחד למשרד. הם כבר ילכדו את הפולש.

o

introduction

XxY+Z=?

Continue

מסמך שימור הידע מתעד 40 שנות קריירה של ד"ר סופיה המידע הסודי שהטמינה נמצא בפרק 5 שמתאר 3 אירועים חריגים לאורך הקריירה מהם למדה רבות

est. 2019

Subtitle here

חזרה

INTRODUCTION

מוכנים למשימה הבאה?

הפקת לקחים

Completed

Locked

Locked

זה עוד לא נגמר....לפרטים נוספיםmail@kmrom.com

Wronganswer

Rightanswer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean non eros commodo, fermentum mi lobortis, venenatis magna?

Wronganswer

Drag and discover

Mission 3

Completed

Completed

Locked

Wronganswer

Wronganswer

Rightanswer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean non eros commodo, fermentum mi lobortis, venenatis magna?

Wronganswer

Wronganswer

Rightanswer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean non eros commodo, fermentum mi lobortis, venenatis magna?

Wronganswer

Wronganswer

Rightanswer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean non eros commodo, fermentum mi lobortis, venenatis magna?

216

Continue

Remember the code

Wronganswer

Wronganswer

Rightanswer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean non eros commodo, fermentum mi lobortis, venenatis magna?

Completed

Mission 4

Completed

Completed

Completed

Completada

Completada

Completed

Completed

Completada

Completed

Completada

Continue

Wrong answer!

Try again