Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TROCHĘ HISTORII

WSPÓŁPRACA

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

PROJEKTY I INWESTYCJE

Szkoła świętuje Dzień Patrona od 12 stycznia 1969 roku.Bohaterowie naszej ziemi, Powstańcy Wielkopolscy , których w ten sposób uhonorowało wiele instytucji i placówek są do dziś dnia przykładem patriotycznych postaw godnych naśladowania.

Jest to miejsce upamiętnienia odważnych ludzi, którym do dziś dnia składamy należny hołd.

Obelisk Powstańców Wielkopolskich

W 1987 roku przed głównym budynkiem szkoły został wystawiony obelisk-pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Trochę historii

Budynek Zespołu Szkół Rolniczych oddano do użytku w 1907 roku. Dziś stanowi jedną z piękniejszych budowli Bojanowa. Warto zwrócić również uwagę na witraże zdobiące 3 duże okna auli. Oprócz architektury szkoła posiada bogatą historię. Do dziś wywiera bardzo duży wpływ na życie społeczno-kulturalne Bojanowa. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie to doskonała szkoła z wieloletnią tradycją. Stawiamy na nowoczesność i innowacyjność nie zapominając o bogatej histoii szkoły. Łączymy wiedzę i praktykę. Największym atutem szkoły są kompetentni nauczyciele, którzy wraz z młodzieżą tworzą przestrzeń do rozwijania pasji i zainteresowań.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWELICEUM DLA DOROSŁYCH

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

LICEUM MEDYCZNE

TECHNIKUM WETERYNARII

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

TECHNIKUM ROLNICZE

szkoła wodorowa

AI FOR YOUTH

E-TWINNING

MOJA SZKOŁA 1:1

Aktywna tablica

ErasmusPOWERPRAKTYKI ZAGRANICZNE

Projekt 8.3.1

PROJEKTY

Partnerzy ZSPT

POWRÓT

PROJEKTY

Prosektorium

Chodnik

Deszczówka

Parking

Piwnica

INWESTYCJE

WOLONTARIAT

DZIAŁANIA Szkolne

KONKURSY

KÓŁKO INFORMATYCZNE

KÓŁKO PLASTYCZNE

KÓŁKO HISTORYCZNE

SKSY

KÓŁKO BIOLOGICZNE

POWRÓT

WYSTAWA MALARSTWA

SZLACHETNA PACZKA

SCHRONISKO

#UKRAINA

WOŚP

WOLONTARIAT

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy.

Jeśli masz konkretne plany zawodowe, jesteś pracowity, zaradny, ambitny i marzysz o zdobyciu doświadczenia zawodowego, to opcja szkoły branżowej jest właśnie dla Ciebie!

Szkolimy przyszłych fachowców

ROZSZERZONE ZAJĘCIA Z ANATOMII W ZUPEŁNIE NOWYM PROSEKTORIUM

ROZSZERZONA BIOLOGIA I CHEMIA

WIEDZAPRAKTYKAZAWÓD

HODOWLA I OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

BĘDZIESZ PRACOWAĆ PRZY UŻYCIU NOWOCZESNEGO SPRZĘTU

Po skończeniu szkoły duże zapotrzebowanie na rynku pracy.Prowadzenie własnej działalności.Start na studia medyczne, rolnicze, przyrodnicze.

Zajęcia pozalekcyjne- anatomia zwierząt i człowieka

ZAPRASZAMY

ZAWÓD WIELU MOŻLIWOŚCI

TECHNIK ROLNIK

Możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach rolniczych, produkcyjnych, usługowych i handlowych, urzędach i instytucjach służb rolnych oraz prowadzić własne gospodarstwo rolne.

Możesz kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów: rolnictwo, ekonomia, biotechnologia, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, ochrona środowiska, zarządzanie i turystyka.

U nas zdobędziesz prawo jazdy kategorii T

Technik Rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz hodowlą zwierząt.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć

+ info

+ info

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu maturalnego otrzymuje świadectwo dojrzałości. Nauka trwa 3 lub 4 lata.

+ info