Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Roczne przygotowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego

Chcielibyśmy, aby zerówki od Zaruskiegobyły pomostem pomiędzy beztroską zabawą w przedszkolu, a nauką w pierwszej klasie. Zależy nam, żeby nasze sześciolatki w bezpieczny i łagodny sposób poznawały zasady szkolnej codzienności.

warsztaty adaptacyjne

wszystkie zajęcia w jednej sali dostosowanej do potrzeb sześciolatków

wsparcie logopedy, psychologa, pedagoga, pielęgniarki

trzy domowe posiłki dziennie

opieka od 7:00 do 17:30

pomoc Pani Woźnej

Staraliśmy się wypracować rozwiązania, które pomogą dzieciom w łagodnej aklimatyzacji, a także zapewnią sześciolatkom odpowiednie wsparcie:

Pozostałe godziny dziecka w szkole to zajęcia świetlicowe.

1 x 30 minut zajęć czytelniczych z elementami etyki (dla chętnych)

2 x 30 minut religii (dla chętnych)

4 x 30 minut języka angielskiego

24 godziny z wychowawczynią (zajęcia dydaktyczne, zabawy w sali i na dworze, warsztaty, projekty, wycieczki)

W szkolnym oddziale przedszkolnym w ciągu tygodnia przewidziano:

Paczkę Przedszkolaczka, która zawiera strój sportowy oraz produkty plastyczne i papiernicze.

Dofinansowanie do wycieczek, warsztatów i zajęć dodatkowych w ramach akcji Kulturalny Przedszkolak.

Mieścimy się na Bielanach, dlatego nasze przedszkolaki dostaną...

W codziennej pracy wychowawczej wykorzystujemy elementy Planu Daltońskiego, by odążać zamożliwościami każdego małego człowieka i potrzebami grupy, której jest częścią.

Plan Daltoński

Zależy nam na indywidualności naszych dzieciaków, tworzeniu w nich przekonania, że różnorodność jest zasobem, a nie problemem. Robimy, co umiemy, by pozwolić im na samodzielność i odpowiedzialność za siebie, jednocześnie będąc obok, gdyby potrzebowały naszego wsparcia.

Dzieci w zerówce od Zaruskiego...

Stają się samodzielne

Spędzają czas aktywnie

Uczą się

Tworzą

Zwiedzają

Świętują

Doświadczają

Bawią się

Jednak przede wszystkim...

...cieszą się z bycia razem!!!

A po zerówce? We wrześniu nasze mądre i samodzielne siedmiolatki rozpoczną nową przygodę jako uczniowie pierwszej klasy od Zaruskiego!

Zapewnij swojemu dziecku mądry start w edukację i...

Dołącz do nas!

https://www.facebook.com/TuZaruski

Czekamy na Was!

https://zaruski.edu.pl/