Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Començar

3 de març. Dia Mundial de la Vida Silvestre

PETJADES SILVESTRES

RASTRES SEGONS POSTURA DEL "PEU"

Següent

A continuació podreu veure com són els rastres de diferents animals d'Andorra. Per fer-nos una idea de les mesures de les petjades, veurem una moneda d'1€ al costat per comparar la mida de cada petjada.A més de les petjades, podrem saber si aquests animals es troben en perill d'extinció i altres rastres que poden deixar als espais naturals.

Plantígrads

RASTRES SEGONS POSTURA DEL "PEU"

Digítigrads

Ungulats

Esquirol

Següent

Gos

Cèrvol

Els ungulats són animals que es recolzen i caminen amb l'extrem dels dits (o són descendents d'animals que ho feien). Tipicament estàn revestits d'una peülla, com tenen les cabres, els cèrvols o els caballs entre molts altres animals.

Els digitígrads són animals que caminen recolzant-se només en els dits de les potes, sense recolzar l'articulació del taló. Generalment són més ràpids i sigiliosos que altres animals. Alguns exemples són el gos, el gat o les aus.

Els plantígrads són els animals que recolzen completament la planta del peu per caminar, fet que els permet aixecar-se fàcilment sobre les extremitats posteriors. Els humans, els osos o els teixons són exemples d'animals plantígrads.

-Mapa d'animals-

COMENÇAR

Isard

Mufló

Cabra

Fagina

Cabirol

Llop

Porc senglar

Perdiu roja

Gat fer

Llúdriga

Teixó

Gall de bosc

Guineu

Següent

El porc senglar és un mamífer ungulat. S'adapta a tot tipus d'hàbitats sempre que hi hagi aliments. Prefereix zones amb força vegetació on poder camuflar-se i amb abundància d'aigua per beure i rebolcar-se en el llot i el fang. Suporta bé el fred de l'alta muntanya gràcies al seu pelatge i dura capa de pell.

PORC SENGLAR

Sus scrofa

Sense risc

Següent

La cabra és un mamífer ungulat. Aquest gènere inclou fins a 9 espècies diferents. Ocupen hàbitats molt variats però tots ells amb escarpaments rocosos de les muntanyes. Són animals sociables, els mascles i les femelles adultes es reuneixen en l'època de zel, en els mesos de novembre i desembre, caracteritzats pels violents combats cap contra cap dels mascles.

CABRA

Capra sp.

Següent

L'Isard és un mamífer ungulat, un tipus de cabra salvatge. Típicament habita el límit superior del bosc i les pastures supraforestals principalment a l'estatge subalpí i a l'alpí durant els mesos d'estiu. Prefereix les pendents forts i els roquissars on s'acumula poca neu.

ISARD

Rupicapra pyrenaica

Sense risc

Següent

El mufló és un mamífer ungulat. Aquest animal s'assembla a una ovella de potes i coll proporcionalment més llargs, els mascles amb grans banyes corbades a banda i banda del cap.Viu a espais oberts de muntanya preferiblement secs i durs que a l'hivern tenen un gruix de neu inferior.Els excrements de mufló són molts semblants als d'ovella.

MUFLÓ

Ovis orientalis

Sense risc

Següent

El cabirol és un mamífer ungulat, de la famíila dels cèrvols. Viu a espais forestals d'on surt durant l'estiu per afegir algunes herbes de pastura a la seva dieta, on predominen fulles d'arbres i arbustos, baies i brots tendres. És un animal d'hàbits crepusculars, més fàcil d'obersvar a primeres hores del dia o al final de la tarda.

Cabirol

Capreolus capreolus

Sense risc

Següent

Els llops i els gossos són animals molt propers, els gossos es consideren una subespècie del llop com es pot veure en el seu nom científic. Les petjades de gos són fàcilment confussibles amb les de llop i cal ser expert per diferenciar-les. A Andorra no habiten llops i si veiem una petjada semblant segurament serà d'un gos.

Llop / gos

Canis lupus / Canis lupus familiaris

Domèstic

Extingit a Andorra

La guineu és un mamífer digitígrad de la família dels cànids. És un oportunista que viu pràcticament a qualsevol hàbitat terresetre i s'alimenta de pràcticament qualsevol cosa comestible. Aquests animals abunden a prop de nuclis urbans on s'abasteixen d'aliments més fàcilment aprofitant les restes de menjar humanes.

Guineu

Vulpes vulpes

Següent

Sense risc

Següent

El gat fer és un mamífer digitígrad. S'assembla molt al gat domèstic amb petites diferències.La seva aparença general és la d'un gat domèstic tigrat molt robust, amb el cap proporcionalment més gros i una cua més curta i gruixuda, arrodonida a la punta.

Gat fer

Felis silvestris

En perill d'extinció a Andorra

Següent

La fagina és un mamífer plantígrad de la família dels mustèlids, molt semblant a la marta (Martes martes), és diferencien pel seu pitet de color blanc que s'obre en forquilla cap a les extremitats davanteres.Viu en zones assolellades; prats, zones muntanyoses i rocalloses amb poca vegetació, també es pot trobar a boscos com alzinars.

Fagina

Martes foina

Animal protegit a Andorra

El teixó és un mamífer plantígrad de la família dels mustèlids. Viu preferentment a boscos caducifolis o mixtos i també es pot trobar a zones agrícoles properes a rius.Les defeccions les diposita a forats exacavats al terra (latrines) i marquen el limit del seu terriotri.

Teixò

Meles meles

Següent

Animal protegit a Andorra

La llúdriga és un mamífer plantígrad de la família dels mustèlids, com la fagina.Viuen preferiblement a rius nets, on s'alimenten de peixos i altres animals acuàtics. Són grans nedadores i serveixen com a bioindicadors de la bona qualitat de l'aigua dels rius.

Llúdriga

Lutra lutra

Següent

Amenaçat a Andorra

Següent

El gall de bosc és un ocell digitígrad (com la majoria d'ocells) protegit que viu als boscos d'Andorra.Aquest animal és sedentari i habita boscos subalpins de coníferes, preferentment boscos madurs de pi negre i avet amb un sota bosc ben desenvolupat ja que es nodreix de brots de fulles i fruits d'aquests arbustos.

Gall de bosc

Tetrao urogallus

Amenaçat a Andorra

Perdiu blanca

Perdiu roja

Següent

Les perdius són ocells (digitígrads) de la familia fasiànids on també trobem els faisans (amb petjades molt semblants). Aquests són ocells propis de llocs més aviat secs i de conreus de cereals. A Andorra podem trobar la perdiu xerra (Perdix perdix), la perdiu roja (Alectoris rufa) i la perdiu blanca (Lagopus muta).

Perdius

Perdix sp / Alectoris sp / Lagopus sp

Perdiu xerra

Sense risc

En perill d'extinció a Andorra

Sense risc

Dia Mundial de la Vida Silvestre

PETJADES SILVESTRES

Tornar a l'inici

Ilustracions: https://www.bioscripts.net/