Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Väärtustame koostööd õpilaste, õpetajate, lastevanemate ja kogukonna vahel.

Leiame tasakaalu oma võimete, teadmiste, oskuste ja huvide vahel ning oskame väärtustada ennast ja teisi.

Oleme pühendunud, motiveeritud ja kohusetundlikud ning kasutame oma võimeid eesmärgipäraselt.

Oleme sõbralik ja toetav koolipere, märkame ja tunnustame igaühe edusamme ning toetame abivajajaid.