Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Z nami możesz osiągnąć sukces !

SP 56 w Katowicach

Zajęcia dodatkowe

SP 56 z lotu ptaka

Hala i boiska sportowe

Historia szkoły

Wirtualny spacer

Szkolna stołówka

Biblioteka szkolna

Świetlica

Samorząd uczniowski

Szkolne koło wolontariatu

Psycholog szkolny

Sekretariat szkoły

Szatnie

Poznaj SP 56

powrót

Zajęcia wyrównawcze

Kółko teatralne

Karate

Piłka nożna

Robotyka

Język angielski

Zajęcia dodatkowe w SP 56

powrót

powrót

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres: sp56katowice@gmail.comSprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy sekretariatu.Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30telefon / fax: 32 202 83 54

Sekretariat szkoły

powrót

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace. Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów. Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych.

Samorząd uczniowski

powrót

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".Jan Paweł II

Szkolne koło wolontariatu

powrót

+ info

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

+ info

powrót

powrót

powrót

powrót

Szatnie

powrót

Hala i boiska sportowe

powrót

Szkolna stołówka

Magiczny dywan

powrót

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz 11:30 do 17:00

Świetlica szkolna

powrót

Psycholog szkolny

- prowadzi poradnictwo psychologiczne dla uczniów i rodziców - prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dyslekcją w oparciu o program „Ortografitti” - organizuje i świadczy pomoc psychologiczną dla uczniów z różnymi problemami i wymagających dodatkowego wsparcia - zajmuje się doradztwem zawodowym i pomocą w wyborze dalszego kierunku kształcenia - organizuje spotkania edukacyjne dla uczniów i rodziców poprzez współpracę z innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły - koordynuje realizację programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki - organizuje pomoc materialną dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji: - koordynuje realizację Środowiskowego Programu Profilaktycznego pod nazwą „Otwarte Drzwi” , w ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów z różnymi problemami oraz o różnych zainteresowanych.

powrót

Archiwalne zdjęcia

  • Budowę rozpoczęto w lutym 1958 roku i trwała trzy lata.
  • 26 lutego 1961 roku dokonano uroczystego otwarcia Szkoły Podstawowej nr 56 przy ulicy Spółdzielczości 21.
  • 1 września 1999 roku po wejściu w życie reformy systemu oświaty, Szkoła Podstawowa nr 56 została przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19. W roku szkolnym 2004/2005, w związku z likwidacją szkoły podstawowej, w miejsce Zespołu Szkół Ogólnokształcących powstało Gimnazjum nr 19.
  • 23 lutego 2009 roku Rada Miasta Katowice podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu Gimnazjum nr 19 imienia Henryka Sławika.
  • W roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum nr 19 zyskało halę sportową o powierzchni około 1600 metrów kwadratowych. Służy ona uczniom szkoły, są w niej rozgrywane mecze koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej halowej. Organizowane są również mecze charytatywne, międzynarodowe, cyklicznie Spartakiady dla dzieci.
  • W roku szkolnym 2017/2018 Gimnazjum nr 19 imienia Henryka Sławika przekształcone zostało w Szkołę Podstawową nr 56 imienia Henryka Sławika.
  • 1 września 2019 szkołę połaczono z V LO w Katowicach, tworząc tym samym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Obie szkoły zachowały jednak swoje dotychczasowe lokalizacje.
Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku lokalnym, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i licznym zajęciom dodatkowym, utrzymuje wysoki poziom nauczania. Pracownie są nowocześnie wyposażone, a monitoring znajdujący się w szkole gwarantuje uczniom bezpieczeństwo.

Historia szkoły

powrót

+ info

+ info

Biblioteka szkolna