Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rekrutacja

STRONA WWW

WIRTUALNY SPACER

UCZNIOWIE O NAS

ZDJĘCIA SFERYCZNE

MAPKA

FAQ - PYTANIA

Co wyróżnia naszą szkołę? Nasza szkoła jest małą, kameralną placówka. Dzięki temu znamy wszystkich uczniów i rodziców/prawnych opiekunów bardzo dobrze. Nikt tu nie jest anonimowy. Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów. Placówka objęta jest stałym systemem monitoringu, a teren szkoły jest ogrodzony i dozorowany. Kadra pedagogiczna to znakomici specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje. Posiadamy mało liczne klasy. Dysponuje dużymi, nowoczesnymi salami i terenem rekreacyjnym. Szkoła wyposażona jest w najnowsze urządzenia i programy multimedialne. Wokół placówki jest dużo terenów zielonych, sąsiadujemy z Lasem Kabackim, Ogrodem Botanicznym PAN i Zespołem Pałacowo Parkowym w Wilanowie.

 • Ile klas pierwszych będzie utworzonych w roku 2022/2023?
 • Planujemy utworzenie dwóch pierwszych klas, wszystko będzie zależało od tego ilu rodziców zgłosi chęć zapisania swoich dzieci do naszej szkołyJ
 • Czy szkoła oferuje opiekę pozalekcyjną?
 • Tak, w szkole działa świetlica szkolna. Oferuje opiekę w godzinach 7.00 – 17.00. Z opieki świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie kl. I – VIII po złożeniu pisemnej deklaracji rodzica/prawnego opiekuna. Nauczyciele świetlicy oferują uczniom udział w różnych zajęciach. Zajęcia są dobrowolne i bezpłatne.
 • Świetlica szkolna w godzinach przedpołudniowych zaprasza uczniów do udziału w kreatywnych kołach zainteresowań takich jak:
 • ozoboty,
 • zajęcia plastyczno - techniczne,
 • zajęcia sportowe,
 • zabawy językiem polskim,
 • wiem co jem,
 • zabawy logopedyczne,
 • szachy,
 • koło teatralne,
 • de cupage
Natomiast po godzinie 14.00 uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania w artystycznej świetlicy biorąc udział w zajęciach:
 • sportowych,
 • szachach,
 • korektywie na wesoło,
 • zajęciach plastyczno – technicznych,
 • zajęciach z gliną.
 • Jakie są formy zajęć pozalekcyjnych?
W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z płatnej oferty zajęć pozalekcyjnych takich jak:
 • rolki,
 • judo,
 • piłka nożna.
Zajęcia te organizowane są po godzinie 16.00. Charakter zajęć podyktowana jest zainteresowaniami uczniów. Czy szkoła przyjmuje uczniów z SPE?
 • Tak, szkoła ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zatrudniamy wielu pedagogów specjalnych, naszym atutem jest fakt prowadzenia ucznia od pierwszej do ostatniej klasy przez tego samego pedagoga specjalnego. W pracy z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia odnosimy ogromne sukcesy.
 • Czy szkoła zapewnia uczniom wsparcie specjalistyczne?
 • Tak, w szkole można liczyć na wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego, terapeuty pedagogicznego i logopedy. Zajęcia ze specjalistami ustalane są we wrześniu po rozpoznaniu sytuacji edukacyjnej i wychowawczej uczniów, a także w oparciu o dokumentację psychologiczno – pedagogiczną , z którą uczniowie przyjmowani są do szkoły.
 • W jaki sposób można skontaktować się ze szkołą?
 • Obowiązującym kontaktem jest strona internetowa szkoły na której zamieszczane są ważne, bieżące informacje. Kontakt z nauczycielami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus i pocztę służbową Home.
 • Czy szkoła współpracuje z organizacjami zewnętrznymi?
 • Tak, szkoła współpracuje z PPP w Wilanowie – raz w tygodniu psycholog z poradni udziela w szkole konsultacji dla rodziców i nauczycieli. Nasi uczniowie kierowani są do w/w poradni w celu pogłębienia diagnozy. Współpracujemy także z filią biblioteki w Wilanowie i CKW – w ramach współpracy organizowana jest tam artystyczna świetlica.
 • Korzystamy także z różnych form wspierania uczniów i rodziców oferowanych przez zewnętrznych edukatorów np. warsztaty psychoedukacyjne, żywe lekcje historii itp.
 • Czy szkoła organizuje wyjścia, wycieczki?
Tak , nasi uczniowie korzystają z licznych wyjść warsztatów i wycieczek finansowanych przez rodziców oraz refundowanych min. z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” oraz oferowanych przez CKW.
 • Czy szkoła wspiera akcje społeczne?
 • Tak, od kilku lat z ogromnym sukcesem wspieramy „Szlachetną Paczkę”, WOŚP. W szkole także prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu, który z ogromnym zaangażowaniem pracuje na rzecz innych.
 • Czy szkoła zapewnia możliwość korzystania z ciepłych posiłków?
 • Szkoła posiada własną kuchnię. Codziennie przygotowywane są na miejscu zdrowe i świeże posiłki. Uczniowie mogą z nich korzystać podczas długich przerw obiadowych.
 • Czy szkoła dysponuje zewnętrznym terenem rekreacyjnym?
 • Dysponujemy nowoczesnymi boiskami sportowymi i placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia m.in. do wspinaczki.
 • Czy w szkole jest biblioteka?
 • Posiadamy nowoczesną bibliotekę systematycznie doposazaną w lektury i ciekawe pozycje dla czytelników. W bibliotece zorganizowana jest również czytelnia, z której uczniowie mogą korzystać podczas przerw.

TAK PRACUJEMY - FILMIK

Dzień Otwarty w SP104!

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Co wyróżnia naszą szkołę?

 • Jest małą, kameralną placówką. Dzięki temu bardzo dobrze znamy wszystkich uczniów i rodziców / prawnych opiekunów, a oni znają nas. Nikt tu nie jest anonimowy, co dobrze wpływa na klimat szkoły.
 • Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów. Placówka objęta jest stałym systemem monitoringu, a teren szkoły jest ogrodzony i dozorowany.
 • Kadra pedagogiczna to stały zespół, który tworzą specjaliści wciąż podnoszący swoje kwalifikacje.
 • Dysponujemy dużymi, nowoczesnymi salami i terenem rekreacyjnym. Szkoła wyposażona jest w najnowsze urządzenia i programy multimedialne. Wokół placówki jest dużo terenów zielonych, sąsiadujemy z Lasem Kabackim, Ogrodem Botanicznym PAN i Zespołem Pałacowo Parkowym w Wilanowie.
Ile klas pierwszych będzie utworzonych w roku 2022/2023? Planujemy utworzenie dwóch pierwszych klas. Wszystko będzie zależało od tego ilu rodziców zgłosi chęć zapisania swoich dzieci do naszej szkoły. Czy szkoła oferuje opiekę pozalekcyjną? W szkole działa świetlica szkolna. Oferuje opiekę w godzinach 7.00 – 17.00. Z opieki świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie kl. I – VIII po złożeniu pisemnej deklaracji rodzica/prawnego opiekuna. Nauczyciele świetlicy oferują uczniom udział w różnych zajęciach. Zajęcia są dobrowolne i bezpłatne. Świetlica szkolna w godzinach przedpołudniowych zaprasza uczniów do udziału w kreatywnych kołach zainteresowań takich jak:
 • ozoboty,
 • zajęcia plastyczno - techniczne,
 • zajęcia sportowe,
 • zabawy językiem polskim,
 • wiem co jem,
 • zabawy logopedyczne,
 • szachy,
 • koło teatralne,
 • decupage.
Natomiast po godzinie 14.00 uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania w artystycznej świetlicy biorąc udział w zajęciach:
 • sportowych,
 • szachowych,
 • korektywie na wesoło,
 • zajęciach plastyczno – technicznych,
 • zajęciach z gliną.
Zapraszamy na świetlicowy blog, by przekonać się, jak ciekawie dzieciaki spędzają czas pod okiem nauczycieli świetlicy. Czy szkoła przyjmuje uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi (SPE)? Mamy duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z którymi pracujemy od wielu lat. Stale podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie pracy z uczniem z trudnościami. Zatrudnionych u nas jest wielu nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Naszym atutem jest fakt wspierania ucznia od pierwszej do ostatniej klasy przez tego samego nauczyciela wspomagającego. Szkoła jest przyjazna uczniom z trudnościami. Atmosfera w naszej kameralnej placówce sprzyja budowaniu pozytywnych doświadczeń edukacyjnych i poczuciu bezpieczeństwa. W pracy z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia najważniejsze dla nas jest to, by każdy uczeń odniósł sukces na miarę swoich możliwości. Czy szkoła zapewnia uczniom wsparcie specjalistyczne? W szkole można liczyć na wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego, terapeuty pedagogicznego i logopedy. Zajęcia ze specjalistami ustalane są we wrześniu po rozpoznaniu sytuacji edukacyjnej i wychowawczej uczniów, a także w oparciu o dokumentację psychologiczno–pedagogiczną , z którą uczniowie przyjmowani są do szkoły. Na podstawie zaleceń poradni specjalistycznych dostosowujemy wymagania do potrzeb i możliwości naszych uczniów. Czy szkoła wspiera akcje społeczne? Od kilku lat z ogromnym sukcesem działa Szkolny Klub Wolontariatu. Cała społeczność szkolna nie raz pokazała, jak wielkie ma serce wspierając różnorodne akcje, m.in. „Szlachetną Paczkę”, WOŚP, zbiórki dla zwierząt. Staramy się, by nasze działania zazwyczaj miały charakter charytatywny, np. kawiarenka „Maciejka”, festyn rodzinny czy szkolna Piżamówka. Zebrane podczas tych akcji pieniądze przekazywane są najbardziej potrzebującym. Czy szkoła zapewnia możliwość korzystania z ciepłych posiłków? Szkoła posiada własną kuchnię. Codziennie przygotowywane są na miejscu zdrowe, różnorodne i świeże posiłki. Uczniowie mogą z nich korzystać podczas długich przerw obiadowych. Jakie są formy zajęć pozalekcyjnych? W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z płatnej oferty zajęć pozalekcyjnych takich jak:
 • rolki,
 • judo,
 • piłka nożna.
Zajęcia te organizowane są po godzinie 16.00. Charakter zajęć podyktowany jest zainteresowaniami uczniów. W jaki sposób można skontaktować się ze szkołą? Obowiązującym kontaktem jest strona internetowa ZSP3, na której zamieszczane są ważne, bieżące informacje. Kontakt z nauczycielami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz pocztę służbową lub bezpośrednio po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. Czy szkoła współpracuje z organizacjami zewnętrznymi? Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24 – raz w tygodniu psycholog z poradni udziela w szkole konsultacji dla rodziców i nauczycieli. Nasi uczniowie kierowani są do w/w poradni w celu pogłębienia diagnozy. Współpracujemy także z filią biblioteki w Wilanowie i z Centrum Kultury Wilanów. W ramach współpracy – w budynku CKW - organizowana jest artystyczna świetlica. Korzystamy także z różnych form wspierania uczniów i rodziców oferowanych przez zewnętrznych edukatorów np. warsztaty psychoedukacyjne, żywe lekcje historii, warsztaty manualne itp. Czy szkoła organizuje wyjścia, wycieczki? Nasi uczniowie korzystają z licznych wyjść, warsztatów i wycieczek bezpłatnych, finansowanych przez rodziców oraz refundowanych m.in. z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”. Korzystamy również z atrakcji oferowanych przez CKW. Czy szkoła dysponuje zewnętrznym terenem rekreacyjnym? Dysponujemy nowoczesnymi boiskami sportowymi i placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia m.in. do wspinaczki. Czy w szkole jest biblioteka? Posiadamy nowoczesną bibliotekę systematycznie doposażaną w lektury i ciekawe pozycje dla czytelników. W bibliotece zorganizowana jest również czytelnia, z której uczniowie mogą korzystać podczas przerw.

JEŻELI CHCECIE PAŃSTWO NAS BLIŻEJ POZNAĆ, POZORMAWIAĆ Z NAUCZYCIELAMI, POKAZAĆ DZIECKU SZKOŁĘ I JEJ TEREN CZY ZADAĆ DODATKOWE PYTANIA - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU PRZEZ SEKRETARIAT, BY UMÓWIĆ INDYWIDUALNE SPOTKANIE. sekretariat@zsp3.wilanow.pl tel. 22 648 49 35