Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Actualitzat setembre 2023

Actualitzat setembre 2023

genial

Treballem els

Som-hi

objectius DE desenvolupament sostenible 2030

Què i quins són els ODS

Joc del memori

QUIZ dels ODS

Joc de les dones

índex

PASAPARAULA ODS

ODS del planeta

Pastoral i ODS (22-24)

Joc de l'0ca

Escape room ODS referents a la persona

ods

Versió castellana

Versió catalana

Quan nevegues per internet, no sempre el que trobes t'acaba d'agradar. A partir d'uns materials de la Diputació de Barcelona s'ha un genialy on poder consultar-los.

Què i quins són els ODS

  • Percepció, atenció i memòria (espacial, visual i tàctil).
  • Ajuda i afavoreix la concentració en una activitat.
  • Fomenta el desenvolupament del llenguatge oral, ja que usem el vocabulari relacionat amb les imatges del memory.
  • Ajuda a treballar l'autoestima, l'auto valoració i l'acceptació de la frustració quan els nens perden.
  • Afavoreix el desenvolupament de la motricitat fina.
  • I a més a més, van aprenent i reconeixent els 17 ODS.

C. Inicial C. Mitjà c. superior

Versió castellana

Versió catalana

Activitat pensada per l'educació Primària. Dues versions, una pel cicle Inicial i el cicle Mitjà, i una segona versió pel cicle Mitjà i el cicle Superior. Només cal imprimir, retallar i jugar.

Joc del memori

Els MEMORY o CARTES DE MEMÒRIA forma part dels anomenats jocs pedagògics, és a dir, aquells que amb un component lúdic desenvolupen les capacitats mentals encarregades de resoldre de manera conscient, voluntària i eficaç la majoria dels problemes que se li presenten a l'individu: planificació, anticipació, flexibilitat, monitorització, control, memòria... EL MEMORY afavoreix els processos cognitius bàsics:

Versió castellana

Versió catalana

Activitat pensada per l'educació secundària.

QUIZ dels ODS

Un Quiz, un joc senzill, de preguntes amb respostes múltiples. Les preguntes estan agrupades per cada ODS. Cada ODS té cinc preguntes amb tres possibles respostes cadascuna. Totes elles fetes a partir de dades de l'ONU. Dues opcions pel joc: Pots començar per l'ODS 1 i anar fent tot el recorregut fins l'ODS 17, i completar el cercle dels ODS; o bé Triar un ODS i fer el quiz. Si erres la resposta tornes a començar des del principi de l'objectiu. Un cop fet el quiz és interessant establir diàleg i debat amb els alumnes al voltant de què els ha sorprès, que han après ...

Aquest joc segueix la dinàmica del Joc de l'Oca encara que amb algunes sorpreses.

Cal arribar al final exacte. Si no arribes exacte comptes enrere.

  • Groga: Has de respondre la pregunta o tornes a començar, tret d'una que retrocedeixes tres caselles.
  • Verda: Has de superar el següent repte, i si no viatges a la casella anterior.
  • Blava: Pensa, pensa, si no ho endevines perdràs un torn.
  • Vermella (ODS): Caselles especials ODS. Sempre surts guanyant (excepte en una), i en algunes si col·laboreu, tots guanyeu.

Activitat pensada per l'educació primària, però també es pot usar per a qualsevol edat.

Joc de les dones

Com jugar? Cada jugador o equip tria una fitxa i va avançant pel taulell segons el número que tregui en el dau. Depenent de la casella que caiguis trobaràs una petita proba, una pregunta, un premi ...

Aquest joc segueix la dinàmica del Joc de l'Oca encara que amb algunes sorpreses.

Activitat pensada per l'educació primària, però també es pot usar per a qualsevol edat.

Joc de l'oca

Com jugar? El joc és una variant del joc de l'oca. L'objectiu és arribar a la darrera casella, la casella dels ODS. Totes les caselles (tret de les negatives) tenen una pregunta, amb un enllaç on trobar la resposta. Cal arribar exacte a l'última casella. Entre els jugadors decideixen si es rebota o no.

ods

Versió castellana

Versió catalana

Joc tipus escape room per treballar els ods 2030 que es refereixen a la persona: fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar, educacio de qualitat i igualtat de gènere

ods 2030 - arribarem a temps...

ods

Versió castellana

Versió catalana

Joc tipus escape room per treballar els ods 2030 que es refereixen al planeta: aigua neta i sanajament, consum i producció responsables, acció pel clima, vida submarina i vida terrestre.

ods del planeta

ods

Versió castellana

Versió catalana

Joc tipus pasaparaula, amb el seu "rosco" on cal no endivinar la paraula sinó a quin ods es refereix la paraula. Per treballar els ods 2030 a nivell de motivació i de coneixença

"PASAPARAULA" ods