Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

Start

warto

Dlaczego

Czwórkę?

wybrać

Witajcie

w naszej

bajce...

Oddziały przedszkolne

Oddziały edukacyjno - terapeutyczne

Klasy I - III

Biblioteka

Świetlica

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Promocja zdrowia

Edukacja włączająca

Koła zainteresowań

Sala Doświadczania Świata

Języki obce

TUS - Treningumiejętności społecznych

Ósmoklasiści

Projekty edukacyjne

Samorząd uczniowski

Rewalidacja

Zajęcia wokalne

Fundacja "Dzieciaki Czwórki"

Oddziały przedszkolne

Home

Klasy I - III

Home

Ósmoklasiści

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Koło językoznawcze

Home

Przyjazna polszczyzna

Matematyka (nie) taka straszna

Powtarzamy matematykę

Lubię liczyć

Spotkania z literaturą

Z matematyką na ty

Super English Learning

Rock your English

Cykle zajęć dla ósmoklasistów, przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Mają one na celu:

 • zapoznanie uczniów z formą egzaminu ósmoklasisty
 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości oraz rozwijanie umiejętności określonych w podstawie programowej z wszystkich trzech przedmiotów.

OBSZARY JĘZYKOWE PODLEGAJĄCE ĆWICZENIOM

 • Rozumienie ze słuchu
 • Znajomość funkcji językowych
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna

Cele zajęć:

 • Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych i zadań otwartych.
 • Doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem.
 • Wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji.
 • Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu gramatyki, interpunkcji i ortografii.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania, argumentowania, dostrzegania związków i zależności, formułowania samodzielnych sądów, potwierdzonych przykładami literackimi.
 • Doskonalenie sprawności redagowania poznanych form wypowiedzi pisemnej.
 • Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy.

Co ćwiczymy?

 • Rozwiazywanie zadań zamkniętych i otwartych.
 • Poznawanie podstawowych strategii rozwiązywania różnego typu zadań.
 • Tworzenie strategii rozwiązywania zadań.
 • Utrwalamy materiał poznany na lekcjach matematyki.
 • Rozwijamy umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania.

Ich komme aus...

I am...

Home

What's your name?

Ich bin...

Ich mag die Schule.

I am 10 years old.

der, die, das

I, you, we

Języki obce

Home

Koło historyczne

Koło teatralno - filmowe

Koło informatyczne

Koło szachowe

Zajęcia sportowe

Koło astronomiczne

Koło przyrodniczo - ekologiczne

Koło geograficzne

Koło plastyczne "Plamka"

Koła zainteresowań

Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań. Daje im to możliwość: - wykazania się kreatywnością w zakresie własnych zainteresowań i własnego potencjału twórczego. - rozwijania indywidualnych pasji i specyficznych uzdolnień. Uczniowie uczą się właściwego spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i pożyteczny.

Biblioteka

Home

Świetlica

W naszej szkole funkcjonują dwie świetlice:- dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej- dla uczniów klas IV - VIII, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

Zapewniamy uczniom:zorganizowaną opiekę pozalekcyjnąmożliwość rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętnościkontakty w grupie rówieśniczej

Home

Projekty edukacyjne

Home

W naszej szkole uczniowie realizują wiele projektów edukacyjnych.

Mają one na celu:

 • rozbudzanie wśród uczniów ciekawości poznawczej
 • wzmacnianie wiary we własne siły, swoje możliwości
 • rozwijanie aktywności i kreatywności

Samorząd uczniowski

Home

Samorząd Uczniowski rok szkolny 2021/20221. Weronika Sudoł2. Adam Twardowski3. Michał Wermiński4. Kamil Szulc5. Alicja Cempiel6. Igor Wojciechowski7. Wiktoria Idczak8. Anna Strauss9. Emilia Dębowska10. Maksymilian Kaus11. Anastazja Kłosowicz12. Mateusz Stablewski 13. Jan Wiśniewski

Home

Promocja zdrowia

Zajęcia wokalne

Home

Od kilkunastu lat w naszej szkole organizowane są zajęcia wokalne dla wszystkich uczniów naszej szkoły - zarówno z klas masowych, jak i specjalnych. Prowadzi je pan Jurek Kot - nauczyciel nauczania specjalnego. Uczestnicy zajęć rozwijają swój talent wokalny pięć dni w tygodniu po jednej do dwóch godzin zegarowych. Tworzone są małe grupki na tym samym poziomie wiekowym. Od dwóch lat funkcjonuje też chórek klas pierwszych. Sala do zajęć wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt: cyfrowy mikser, wydajne kolumny, komputer i mikrofony. Dzięki temu możliwe jest nagrywanie płyt audio i video z aranżacjami piosenek uczestników zajęć. Tradycją szkoły stały się koncerty:

 • „Na dobry początek”
 • „Kolędy i pastorałki”
 • „Dla mamy i taty”.
Dzieciaki występują podczas Betlejem Poznańskiego i Jarmarku Wielkanocnego w Poznaniu.

Edukacja włączająca

Home

Oddziały edukacyjno - terapeutyczne

Home

W zespołach edukacyjno- terapeutycznych uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Praca w małych zespołach daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia i dostosowania wymagań edukacyjnych do jego potrzeb i możliwości. Cele naszych działań:

 • rozwijanie autonomii ucznia,
 • wdrażanie go do funkcjonowania społecznego,
 • uczenie go rozumienia oraz przestrzegania norm społecznych,
 • w szczególności wyposażanie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Sala doświadczania świata

Home

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA Przez wiele lat szukaliśmy środków i pomieszczenia na stworzenie wyjątkowej przestrzeni dla podopiecznych, którzy potrzebują miejsca sprzyjającego ich rozwojowi, nabywaniu nowych doświadczeń i poznawaniu świata w niecodzienny sposób. I udało się!!! Dzięki przychylności Pani Dyrektor Elżbiecie Wieczorek udało się wygospodarować w szkole pomieszczenie, gdzie powstała Sala Doświadczania Świata. Miejsce wyjątkowe, bajeczne, z ogromną ilością interaktywnych pomocy skupiających na sobie wzrok, słuch, czucie tych osób, dla których to są nadrzędne kanały doświadczania świata. Uczniowie z przeróżnymi deficytami rozwijać będą mogli swoją wrażliwość zmysłową po to, by uczyć się świata i odbierać go zmysłami. Miejsce, które stworzyliśmy w naszej szkole to odpowiednio zaaranżowana przestrzeń wyposażona w specjalistyczne sprzęty, z wykorzystaniem których realizowane będą sesje terapeutyczne o unikalnym podwójnym efekcie – relaksacji i aktywizacji. Polisensoryczna terapia realizowana metodą Snoezelen aktywizuje wszystkie zmysły – wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, stymuluje przedsionkowo i wycisza układ nerwowy. Daje też ogromne poczucie szczęścia uwalniając takie hormony jak serotonina, dopamina, oksytocyny czy endorfiny. Udało nam się stworzyć miejsce, które uczy, bawi, relaksuje, wycisza.

Trening umiejętności społecznych TUS

Home

Rewalidacja

Home

ZNÓW MOCNY

re validus

=

System edukacji zapewnia równe szanse i stwarza możliwość realizowania swojego potencjału wszystkim uczniom, niezależnie od stopnia ich sprawności, umiejętności i potencjału rozwojowego. Rewalidacja jest formą pomocy udzielanej dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Cel oddziaływań = maksymalizowanie potencjału rozwojowego dziecka. Prowadząc rewalidację, zmierzamy do jak największego usamodzielnienia ucznia i możliwie pełnego jego uczestnictwa w społeczeństwie.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Home

Fundacja "Dzieciaki Czwórki"

Home

W naszej szkole działa od roku FUNDACJA "DZIECIAKI CZWÓRKI".

Jej celem jest wspieranie uczniów z niepełnosprawnością uczących się w naszej szkole .

ZAPRASZA

Źródło grafik: https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/adopcja/686356,Adopcja-a-rodzina-zastepcza.html https://gpsiennicanadolna.szkolnastrona.pl/pl/nasz-patron/jan-brzechwa https://www.9lo.lublin.pl/jezyk-polski-jest-okej/ https://torozumiem.pl/ https://englishdirect.com.pl/w-co-wierze https://m.facebook.com/%C5%9Awietlica-szkolna-SP-6-312960309464371/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0 http://sp46.pl/samorzad-uczniowski/ https://www.linkedin.com/pulse/collaboration-teamwork-whats-difference-dent-lssbb-dtmx2 https://pl.freepik.com/zdjecia/szkola https://www.joom.com/pl/products/5bc474208b2c37018049ef63 https://pl.pinterest.com/biblioteka_g3sw/ksi%C4%85%C5%BCki-rysunki-ilustracje/ https://www.pngegg.com/pl/png-bmels http://www.koliberbp.pl/integracja-sensoryczna-si.html https://www.google.pl/