Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"НУШ у базовій школі - виклик для професійного розвитку педагогічних працівників"

Інтерактивний методичний подіум

Укладач: Шендерук Ірина Олегівна, консультант комунальної установи Дунаєвецької міської ради "Центр професійного розвитку педагогічних працівників".Матеріали, розміщені на сторінках інтерактивного методичного посібника орієнтовані на професійний розвиток педагогічних працівників. Він містить алгоритм реформування базової середньої освіти на основі реалізації Концепції НУШ. Рекомендуємо його для підвищення рівня фахової майстерності учительської спільноти та використання під час засідань шкільних методичних об’єднань.Розглянуто на засіданні Консультативної ради КУ ДМР "Центр ПРПП" (Протокол №2 від 11.01.2022)

#Інформаційний простір - це також поле бою!Інтерактивний методичний посібник орієнтований на професійний розвиток педагогічних працівників та підготовку педагогів до реалізації Концепції НУШ в базовій школі.

Реформа “Нова українська школа” передбачає зміну цілей та основних завдань освіти, зокрема базової загальної середньої освіти, відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій розвитку національних освітніх систем. Досягнення нових цілей української школи потребує постійного пошуку шляхів модернізації змісту освіти. Це вимагатиме реалізації принципово нових педагогічних, методичних інструментів, що мають ґрунтуватися на особистісно орієнтованому та компетентнісному підходах до навчання», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Обираємо МНП

Обираємо

аналізуємо

знайомимось

Обираємо підручник для 5 класу

Нові підручники для 5 класу отримали грифи й готові до вибору вчителів!

Навчально-методичне забезпечення НУШ5-9 класи

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:1. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n163. URL: https://nus.org.ua/news/zatverdyly-try-profesijni-standart-vchytelya-dokument/4. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku5. URL: https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/6. URL: https://drive.google.com/file/d/1gGQDO59jbfT4KIAvBirhQbIt8uw-kC_E/view7. URL: https://docs.google.com/document/d/1752o_ItOEWcbYK5y7b7B3-zUah9XlYKQ/edit8. URL: https://imzo.gov.ua/prezentatsii-model-nykh-navchal-nykh-prohram-dlia-5-6-klasiv-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity/