Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Què significa l'aigua per tu?

L'aiguaper mi

Respecte

Un cercle

Un tresor

Vida

Crèditsi Índex

Recurs

Tema

Veure per

L'aigua per mi és...

Memory

El Sr. Riu

Visor CercaFonts

Joc de Riu

Un tresor

L'aigua és vida

Inici

El laboratoride l'aigua

Aigualtat: tarifa social

Per saber-ne més...

Com estalviaraigua?

Saps estalviaraigua?

Calculadorade l'aigua

Calculadora d'estalvi

Estalviar a casa

Calcuteca

Un cercle

Vida

Inici

L'aigua és un tresor

Clar com l'aigua!

Com es depural'aigua

Veus per l'aigua

L'aigua entemps real

El cicle de l'aigua

Respecte

Un tresor

Inici

L'aigua és un cercle

Estem creant un monstre

Teixint un mar de plàstics

Un cercle

DMA 2022

Inici

L'aigua és respecte

Accedeix als materials de comunicació de la campanya del Dia Mundial de l'Aigua 2022

Aigues subterrànies: fem visible, l'invisible

Més vídeos

Respecte

Recursos

Inici

Índex deRecursos

Recurs

Tema

Veure per

Videos

Jocs

Interactius

Exposicions

Què busques?

Exposicions

Exposicions descarregables

Què busques?

Interactius

El cicle de l'aigua

Calculadora de l'aigua

Calculteca

Calculadora d'estalvi

L'aigua en temps real

Visor CercaFonts

Saps estalviar aigua?

Com pots estalviar ?

Estalviar des de casa

Què busques?

Jocs

Exposicions

Interactius

Què busques?

Interactius

Videos

Jocs

Com es depura l'aigua

Dia Mundial de l'Aigua 2022

Estalvi i eficiència de l'aigua

Recull de videos Sr. Riu

Estem creant un monstre

Exposició Or Blau

Clar com l'aigua!

Què busques?

Aigualtat: tarifa social

Jocs

Índex

Videos

Inici

Una producció conjunta de:

Disseny interactiu base

Amb la coordinació de:

Índex de recursos

ClotetGràfic

Imatge Gràfica

Tornar

Aigualtat: tarifa social del cànon de l'aigua (videos)

Coneix els aqüífers de Catalunya (interactiu)

Visita virtual a l'EDAR del Prat de Llobregat (interactiu)

Anàlisi d'aigües (video)

Campanya del Dia Mundial de l'Aigua de les Nacions Unides

Recursos presencials

Clar com l'aigua (video)

Com es depura l'aigua? (video)

Aigua per a tothom

Joc de l'energia i l'aigua de casa

El cicle de l'aigua

Calcuteca (interactiu)

Recull de videos de l'Agència Catalana de l'Aigua

Estalvia aigua (video)

Estem creant un monstre (video)

Inici

Qui embruta el mar (exposició)

Crèdits

Estima l'aigua (exposició)

L'aigua en temps real (Interactiu)

Visor CercaFonts (Interactiu)

Calcula la teva petjada híbrica (interactiu)

El laboratori de l'aigua (jocs)

L'impacte dels plàstics (exposició)

El Delta de l'Ebre i el canvi climàtic (exposició)

Or Blau - Ara (exposició)

Or Blau (exposició)

Recull d'activitats de l'Agenda escolar del Medi Ambient

Conte "El Sr. Riu" descarregable

Guia d'ApS en ecosistemes aquàtics continentals

Guia d'espècies exòtiques

Teixint la mar de plàstics (video)

Entrevista amb Teresa Duran (video)

Audioconte "El Sr. Riu" (video)

El Joc del Riu (Joc)

Memory parelles exòtiques (joc)

RIUS:)! RIUS:(? (interactiu)

Calculadora d'estalviar aigua (interactiu)

Com estalviar aigua (interactiu)

Saps com estalviar aigua? (interactiu)

La vida de l'aigua (exposició)

Tots els recursos...

Tornar