Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет

Как хората са обменяли информация в миналото?

Да си припомним!

Как общуваме днес?

Кaкво е компютърна мрежа?

Две или повече дигитални устройства – компютър, смартфон или таблет, може да се свържат помежду си чрез специални устройства и софтуер, за да обменят информация. Така те образуват компютърна мрежа.

+ info

Глобална система от свързани чрез специални устройства и софтуер компютърни мрежи, разположени по цялото земно кълбо. Те обменят информация помежду си.

Интернет е създаден с цел да се предава информация на големи разстояния. Съкращение е от International Network и означава международна мрежа.

Какво е Интернет?

- пазаруване

- резервиране и купуване на билети

- общуване с хора от цял свят

Интернет в нашето ежедневие.

- намиране на разнообразна информация

Информацията в интернет се публикува в свързани помежду си уебсайтове. Всеки уебсайт има уникален адрес и се състои от поне една уебстраница – файл, който съдържа разнообразни комбинации от текст, изображения, графични елементи, видео, анимация, музика и хипервръзки.

Какво е уебсайт?

Уебсайтовете се разглеждат с програми, наречени браузъри (browsers).

Lorem ipsum 02

Lorem ipsum 01

Какво е браузър? Видове браузъри.

Lorem ipsum 02

Lorem ipsum 01

Какво е браузър? Видове браузъри.

Хипервръзка(hyperlink) - препратка към информация в същата страница или в други уебстраници.

Lorem ipsum 02

Lorem ipsum 01

Какво е хипервъзка?

Задачи за работа в клас

  • Намерете информация за измерените температури в областните градове в България
  • Разгледайте сайта на Националния исторически музей в София на адрес www.historymuseum.org.
  • Разгледайте информация за обявените конкурси за ученици на сайта на Министерството на образованието и науката на адрес www.mon.bg

Изгледайте българския филм “Смарт Коледа” - и напишете правила за безопасна работа в интернет в тетрадките си.

Домашна работа

Тест за самопроверка