Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ПЪТЕШЕСТВИЕПО МОРЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

начало

Отговорете на въпросите, за да стигнете до остров Св. Анастасия и да спечелите съкровището!

начало

Кои думи са написани правилно ?

въпрос 1

закузки, връзки, риски

закуски, връзки, ризки

закуски, връски, риски

Къде има думи в преносно значение?

Прякото значение е първото най-срещано значение на една дума (златен пръстен). Преносно значение имаме, когато назоваваме описаното като го сравняваме с други предмети или явления (преносното е поетичното, фантастично значение: златно сърце).

въпрос 2

чучулига се издига в небето

топло лято

светят нивите - чисто злато

Мъжката ритаме футбол на двора, друг спорт едва ли има в света,разберете бе, хора, ---------- не сте ли играли!

въпрос 3

Вие

ние

вие

Защо на дивана лежиш и скучаеш___

въпрос 4

.

!

?

ВЪПРОС 5

!

?

.

Та ти си свободен, иди да играеш___

Нека да не танцуваме, много те моля___

ВЪПРОС 6

?

!

.

Кои думи са сродни?

въпрос 7

сладкарница, сладкар, сладък

мисля, мисъл, милея

варя, варен, вагон

Къде думите с представки са написани правилно?

въпрос 8

надскачам, изследване, събрание, сготвено, вход

натскачам, изследване, сабрание, зготвено, фход

надскачам, изследване, сабрание, зготвено, вход

Къде участниците в състезанието са описани вярно?

въпрос 9

седем учители, десет ученика, два охлюви

седмина учители, десет ученици, два охлюва

седем учителя, десет ученика, два охлюва

Кое изречение е вярно?

въпрос 10

Искам по-голям сладолед!

Вървя по-голям път.

Той е най голям в класа, нали?

Ние ______________ и ______________ вече отлично на български език!

въпрос 11

пишем и четеме

пишеме и четеме

пишем и четем

Опитай отново!

Поздравления!Съкровищницата на българския език се отвори за теб!