Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Scoláirí mar Acmhainní dá Chéile

Scoláirí a ghníomhachtú le haghaidh piarmheasúnaithe

Cad é?

Cad é anois?

 • Conas is féidir liom leas a bhaint as critéir ratha chun soiléireacht a chinntiú nuair a oibríonn scoláirí ina n-aonar nó i gcomhar?
 • Cé chomh minic is a thabharfaidh mé deiseanna do scoláirí obair a chruthú agus a chomhroinnt le haghaidh piarmheasúnaithe?
 • Cad iad na tacaí atá i bhfeidhm chun cabhrú le grúpobair éifeachtach?
 • Conas is féidir liom treoir, cabhair a thabhairt i leith fhoghlaim na scoláirí agus monatóireacht a dhéanamh uirthi agus iad ag comhoibriú?
 • An bhfuil cuir chuige ann maidir le piarmheasúnú a roinnfinn le mo roinn NTI?

 • Taispeánann na scoláirí a gcuid oibre timpeall an tseomra.
 • Breathnaíonn gach scoláire ar an obair.
 • Ansin cuireann scoláirí aiseolas ar fáil bunaithe ar chritéir ratha.

Siúlóid an Phúca

Ligeann piarmheasúnú sa seomra NTI do scoláirí a fheiceáil go hoibiachtúil cén chuma a bhíonn ar an bhfoghlaim agus léargas luachmhar á fháil acu ar a gcuid foghlama féin. Nuair a oibríonn scoláirí i gcomhar le chéile, bíonn deiseanna méadaithe acu maidir le húsáid sprioctheanga.

 • Sannann an múinteoir róil do scoláirí le linn gníomhaíochtaí comhoibríocha.
 • D'fhéadfadh róil mholta a bheith ann: tuairisceoir, cláraitheoir, tasc-mháistir agus maor ama.
 • Cinntíonn sé sin aiseolas níos éifeachtaí agus idirghníomhaíochtaí fiúntacha.

Róil le haghaidh Comhoibrithe

 • Úsáideann gach beirt nó grúpa mata boird.
 • Cuirtear an príomhsmaoineamh sa lár.
 • Cuireann gach scoláire a gcuid smaointe ina rannóg den mhata.
 • Tá sé seo úsáideach chun ransú smaointe a dhéanamh ar théamaí agus smaointe a chomhroinnt.

Mata Boird

Mar sin, cén chuma atá air seo sa seomra NTI?

An bhfuil cineálacha cuir chuige eile ann a úsáideann tú?

Seo thíos roinnt straitéisí a d'fhéadfadh do chuid smaointeoireachta a spreagadh.