Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

An Fhoghlaim Atá Beartaithe a Shoiléiriú

Intinní foghlama agus critéir ratha

Cad é?

Tugann intinn foghlama soiléireacht do scoláirí lena gcuid foghlama a fhorbairt. Tá siad simplí, soiléir agus ailínithe leis na torthaí foghlama.

Cad é anois?

  • An bhfuil a fhios ag na scoláirí cad iad na hintinní foghlama?
  • An bpléim intinní foghlama leis na scoláirí?
  • Cén fáth a bpléim intinní foghlama?
  • Má roinntear na hintinní foghlama, cén tionchar a bhíonn aige sin ar an bhfoghlaim agus ar a treorú?
  • An mbíonn scoláirí páirteach i gcritéir ratha a chomhchúthú?
  • Conas is féidir liom deiseanna a thapú do scoláirí chun a gcuid oibre a mheas i gcoinne critéir chomhaontaithe?

Roinntear intinní foghlama le scoláirí bunaithe ar an bhfoghlaim bheartaithe laistigh de thorthaí foghlama roghnaithe.

Intinní Foghlama a Roinnt

Déanann scoláirí ar intinní foghlama ag an gcéim is oiriúnaí sa cheacht.

Déanann Scoláirí Athbhreithniú ar Intinní Foghlama

D'fhonn a aithint cad é atá i gceist leis an bhfoghlaim, glacann an scoláire páirt i ngníomhaíocht smaoinigh-péireáil-roinn bunaithe ar na critéir ratha.

Critéir Ratha a Roinnt agus a Shoiléiriú

Mar sin, cén chuma atá air seo i seomra na NTI?

Iarrtar ar scoláirí cinneadh a dhéanamh le chéile faoi cháilíocht agus ionchais na hoibre.

Critéir Ratha a Chomhchúthú

Déantar critéir ratha a chomhchruthú, de réir mar is cuí, agus cuirtear in iúl iad i dteanga atá sothuigthe ag scoláirí chun cáilíocht agus ionchais na hoibre a shoiléiriú.

Seo roinnt samplaí a d'fhéadfadh do smaointeoireacht a spreagadh.

An bhfuil cineálacha cuir chuige eile ann a úsáideann tú?