Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

i seomra na Nuatheangacha Iasachta

Fianaise ar Fhoghlaim a Léiriú

Aiseolas a Thabhairt chun an fhoghlaim a Chur Chun Cinn

Scoláirí mar Acmhainní dá Chéile

Scoláirí mar Úinéirí ar an bhFoghlaim

Torthaí a Fheabhsú do Scoláirí

Bailí

Go dtí cén pointe atá an measúnú ...?

Iontaofa

Trédhearcach

Ábhartha

Ionchuimsitheach

Dírithe ar fhoghlaim

Measúnú Foirmitheach

Cúig Ghné den Mheasúnú Foirmitheach

Prionsabail an Mheasúnaithe Éifeachtaigh

An Fhoghlaim Atá Beartaithe a Shoiléiriú

Roghnaigh an téacs idirghníomhach le haghaidh tuilleadh leideanna

Iontaofa

Ábhartha

Bailí

Ionchuimsitheach

Conas is féidir liom a chinntiú go ndéanaim breith ar obair na scoláirí go léir i gcoinne na marcóirí céanna cáilíochta mar a thuairiscítear iad sna critéir ratha? Cé chomh maith agus a chinntím go bhfuil gach scoláire soiléir faoin gcaighdeán a thuairiscítear sna critéir ratha?

Cé chomh mór agus a chruthaím gníomhaíochtaí agus tascanna foghlama a ligeann do gach scoláire a gcuid foghlama agus tuisceana a léiriú le linn di a bheith ag forbairt de réir a luas foghlama agus a gcumais?

Go dtí cén pointe a chruthaím gníomhaíochtaí agus tascanna a ligeann do scoláirí cumarsáid a dhéanamh sa sprioctheanga sa seomra ranga ionas gur féidir liom a gcuid eolais, scileanna agus luachanna a bhreathnú de réir mar a bhíonn siad ag forbairt?

Go dtí cén pointe, trí na gníomhaíochtaí foghlama agus na tascanna a úsáidim sa rang, a ligtear dom breithiúnais a dhéanamh ar chaighdeán na foghlama atá ag tarlú do scoláirí ar aon dul leis an bhfoghlaim atá beartaithe mar atá leagtha amach i m’aonaid foghlama?

Torthaí a Fheabhsú do Scoláirí

Bailí

Go dtí cén pointe atá an measúnú ...?

Iontaofa

Trédhearcach

Ábhartha

Ionchuimsitheach

Dírithe ar fhoghlaim

Prionsabail an Mheasúnaithe Éifeachtaigh

Dírithe ar fhoghlaim

Má spreagann an measúnú an fhoghlaim, cad é an méid a dhíríonn mo mheasúnuithe ar an eolas, na scileanna, an cumas agus na luachanna is mian liom a fhorbairt sna scoláirí?

Trédhearcach

Go dtí cén pointe a chinntím go dtuigeann na scoláirí agus go bhfuil siad go hiomlán soiléir maidir le: Cad é atá á fhoghlaim acu. Cén fáth a bhfuil siad á fhoghlaim. Conas a fhoghlaimeoidh siad é. Conas a dhéanfar measúnú ar an bhfoghlaim. An caighdeán atá leagtha amach sna critéir ratha a ndéanfar a gcuid oibre a mheas ina leith?