Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

5-10.2.2023

כניסה למרחב

ניקול אוחנה קולרמובילת תקשוב נגב דרומי

מרחב שבוע גלישה בטוחה זמורת נגב דרומי

נקודה למחשבה

הילדים (וגם אנחנו) ברשת שעות רבות. לימודים, עבודה, קשר עם חברים, משחקים, בידור, חדשות, קניות – הרשת משמשת אותנו בכל הבחינות. היא חלק בלתי נפרד מחיינו וזה נהדר – כי היא פותחת בפנינו עולם בלתי מוגבל של אפשרויות ומאפשרת לנו לנהל שגרת חיים גם בתקופות של חוסר .יציבותאך לצד היתרונות הרבים חשוב לזכו ברשת יש גם מצבי סיכון ופגיעה – אלימות, אנשים שרוצים להזיק, תכנים לא מתאימים, תכנים פוגעניים, אנונימיות ומיסוך ועוד ולכן גם השנה – חשוב להציב במרכז את השימוש המושכל, הזהיר, האחראי והבטוח ברשת ובכל המכשירים המחוברים אליה. (מתוך המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת) במרחבים השונים תמצאו פעילויות מגוונות בנושא- מצגות, סרטונים, מערכי שיעור, משחקים, הרצאות. השתמשו בחומר בצורה מושכלת

טלפונים חשובים

7. אנשי חינוך

6. כיתות י-יב

5. כיתות ז-ט

4. כיתות ה-ו

3. כיתות ג-ד

2. כיתות א-ב

1. גני ילדים

מרחבים

קווים מנחים ללמידה משולבת דיגיטל בגן הילדים

מרחבים

מערך לגננת

לוחצים רק על המוכר

בטוחים שאנחנו בטוחים

מרחב גני ילדים

מרחבים

מורה באהבה- פעילויות

שיימינג

למילים יש כוח

עקבות דיגיטליים

תולי לומד על פרטיות

שעון פנאי

אני גולש נבון

תולי והרשת

מרחב א-ב

סכנות ברשת

מרחבים

בריונות ושיימינג ברשת

מתקוונים לרגישות האחר

שעון פנאי

מפתח האבטחה שלי

פרצו לי לחשבון

שיר השיימינג

מקודדים על בטוח

סייבר ליסודי

ממלכת האינטרנט

מרחב ג-ד

גולשת ברשת

מרחבים

שומרים על הילדים גם ברשת

המטה הלאומי לילדים ברשת

מתקוונים לרגישות האחר

מפתח האבטחה שלי

המילים שלך יוצרות מציאות

ציידי הפרסומות

לומדה אינטארקטיבית

סייבר ליסודי

מקודדים על בטוח

מרחב ה-ו

לומדה- חוק הסרטונים

מרחבים

צפוף 3 פרק 5 המלא גלישה בטוחה

נפגעתי, פגעתי

מפתח האבטחה שלי

ציידי הפרסומות

סייבר

אוריינות, אתיקה ומוגנות ברשת

לומדה אינטארקטיבית

מרחב ז-ט

מצגת- המטה הלאומי להגנת ילדים ברשת

משפחה בהסעה- הרשת החברתית

מרחבים

אוגדן פעילויות

התדמית שלי

הסרט בריונות ברשת

קורסים כלים להתנהלות נכונה ברשת

מרחב י-יב

אתר שפ"ינט

כלים ועדכונים

מילון מונחים

מרחבים

חדר משלי, מוקד 105

חוזר מנכ"ל

דגם הוראה כיתות א-יב

המטה הלאומי להגנה לילדים ברשת- 105

אקדמיה ברשת

מתנתקים כדי להתחבר

מרחב אנשי חינוך

גלישה בטוחה

מרחבים

03-6091920האגודה להגנת הילד אל"י

105המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

1202איגודי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית

1-800-222-003הקו הפתוח של משרד החינוך לתלמידים

054-8-858911איגוד האינטרנט הישראלי

119אירועי סייבר

עמותת סהר

מרחבים