Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ברוכים הבאים לתלמוד תורה- מעלות רם

המבואה

כיתה א

פעילות וחוגים

המגרש

מעלות רם

חזרה לכניסה

דבר המנהל

תלמוד תורה- מעלות רם

מקצועות החול

פעילויות וטיולים

המבואה

לדף הבית

חזרה למבואה

לדף הבית

כיתה א

לדף הבית

לימודים בכיתה א

לימוד בשיטת זילברמן

פינת חשבון

פינת משחקים

עידוד קריאה

חזרה למרחב א

לדף הבית

פעילויות וחוגים

חוג דרמה

טיולים

מבצע עידוד קריאה

הפסקות פעילות

היכל הנגינה

לדף הבית

מגרש

משחק כדורגל

משחקי ספורט

לדף הבית