Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

POCZYTAJ NORWIDA

KLIKNIJ

KLIKNIJ

KLIKNIJ

Prezentowany wybór wierszy i myśli Norwida jest nie tylko oddaniem hołdu wielkiemu Poecie, lecz przede wszystkim przyczynkiem do popularyzacji jego dzieła, do obalenia, pokutującego nadal tu i ówdzie mitu o ezoteryzmie, trudności i niezrozumiałości tekstów Norwida."

Główne wątki refleksji poety na temat narodu, społeczeństwa polskiego w kraju i na emigracji, tragedii powstania styczniowego, dziewiętnastowiecznej cywilizacji i stosunku krajów Europy do Polski oraz koncepcji odrodzenia wewnętrznego narodu. Pierwsze trzy rozdziały stanowią próbę przedstawienia głównych wątków gorzkiego Norwidowskiego dialogu z Ojczyzną, żarliwego protestu przeciwko karłowaceniu polskiego życia w warunkach niewoli. Czwarty rozdział to przede wszystkim obraz reakcji poety na dramat 1863 r. W kolejnym zawarte zostały opinie poety o dziewiętnastowiecznej cywilizacji, diagnoza chorób ówczesnej społeczności międzynarodowej, określenie miejsca Polski i Polaków w ówczesnym świecie. Dwa ostatnie rozdziały, prezentują wskazywane przez Norwida drogi ratunku dla Polski, sztukę stopniowego "wybijania się na rozumną wolność", koncepcję pracy organicznej*.

Poezje Cypriana Kamila Norwida powstałe w latach 1865-1866. "Vade-mecum" składa się ze 100 części: przedmowa pisana prozą; wiersz "Ogólniki" został przyjęty przez poetę jako wstęp; natomiast epilog stanowi list "Do Walentego Pomiana Z". Autor przedstawia i realizuje w utworach program odnowy polskiej poezji. Krytykuje tradycję postromantyczną, polemizując z jej założeniami. Dzieło zostało wydane jako całość dopiero po śmierci poety: w Warszawie w 1947 roku, w Londynie – 1953.