Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Plastik w Bałtykuczyli nieproszony gość w środowisku naturalnym

Broń chemiczna i zatopione statki z paliwem na dnie

Hałas podwodny

Zanieczyszczenia - plastik

Nadmierny transport morski

Przełowienie

Eutrofizacja

Zagrożenia Morza Bałtyckiego

Sprawdź swoją wiedzę

Mieszkańcy Bałtyku

Krabik amerykański

Krabik amerykański

Co wiemy o plastiku

Mikroplastik

Produkcja plastiku

Thanks!