Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

JORNADES: ESCOLES ASSOCIADES A LA UNESCO. OBRINT FUTUR

Descobreix el teu potencial amb el programa inspirat en la UNESCO que educa per a un futur sostenible.

1 i 2 DE MARÇ2022

PROGRAMA

ONLINE

Info

La formació es realitzarà a través de la plataforma WebEx. Rebrán els enllaços per a accedir a les sales el dia d'abans de les jornades.

PROGRAMA

Dimarts 1 de març

Dimecres 2 de març

16:30 Registre i entrada a la plataforma16:45 Obertura benvinguda a les jornades a càrrec de José Valero Rodríguez, director del CEFIRE Humanístic i Social17:00 Ponència marc: "Els futurs de l'educació" a càrrec de Luisa Marquez Rodríguez. Coordinadora estatal de les escoles UNESCO d'Espanya18:00 Experiència de centre: "Lauaxeta ikastola: els ODS des de la gestió de l'aula" a càrrec d'Aitor Pagaldai Muñoz director de l'Ikastola Lauaxeta (Bizkaia)19:00 Experiència de centre: "Formant estreles" a càrrec de Laura Berjano Kleivene i Joan Valero Galdames, del Col·legi Internacional Lope de Vega (Benidorm)20:00 Experiència de centre: "CEMA Los Molinos: passat, present i futur" a càrrec de Jorge Hernández Carbonell, coordinador UNESCO del CEMA Los Molinos (Crevillent)

16:45 Registre i entrada a la plataforma17:00 Ponència marc: "La xarxa d'escoles associades UNESCO a la Comunitat Valenciana" a càrrec de Jesús Martínez Vargas. Coordinador autonòmic de les escoles UNESCO de la Comunitat Valenciana17:15 Experiència de centre: "PEL, un viatge al voltant de les llengües" a càrrec de Carolina Martínez Miralles, coordinadora PEL de l'IES Andreu Sempere (Alcoi)18:00 Experiència de centre: "Jo me plante, i tu?" a càrrec d'Ángeles de Santiago Orozco, directora del Colegio Los Abetos (Madrid)19:00 Experiència de centre: "Creant una cultura d'aprenentatge socio-emocional" a càrrec de Sonia Mocholi Romero, directora de Valencia Montessori School (València)20:00 Experiència de centre: "Sembrant oportunitats" a càrrec de Juan Jesús Ferrer López, professor del Col·legi San José Obrero (Orihuela)

ONLINE

La formació es realitzarà a través de la plataforma WebEx. Rebrán els enllaços per a accedir a les sales el dia d'abans de les jornades.

JORNADAS: ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO. ABRIENDO FUTURO

Descubre tu potencial con el programa inspirado en la UNESCO que educa para un futuro sostenible.

1 y 2 DE MARZO2022

PROGRAMA

ONLINE

Info

La formación se realizará a través de la plataforma WebEx. Recibirán los enlaces para acceder a las salas el día anterior a las jornadas.

PROGRAMA

Martes 1 de marzo

Miércoles 2 de marzo

16:30 Registro y entrada a la plataforma16:45 Presentación de las jornadas a cargo de José Valero Rodríguez, director del CEFIRE de ámbito Humanístico y Social17:00 Ponencia marco: "Los futuros de la educación" a cargo de Luisa Marquez Rodríguez. Coordinadora estatal de las escuelas UNESCO de España18:00 Experiencia de centro: "Lauaxeta ikastola: los ODS desde la gestión del aula" a cargo de Aitor Padalgai Muñoz director de la Ikastola Lauaxeta (Bizkaia)19:00 Experiencia de centro: "Formando estrellas" a cargo de Laura Berjano Kleivene y Joan Valero Galdames, del Colegio Internacional Lope de Vega (Benidorm)20:00 Experiencia de centro: "CEMA Los Molinos: pasado, presente y futuro" a cargo de Jorge Hernández Carbonell, coordinador UNESCO del CEMA Los Molinos (Crevillente)

ONLINE

16:45 Registro y entrada a la plataforma17:00 Ponencia marco: "La red de escuelas asociadas UNESCO en la Comunidad Valenciana" a cargo de Jesús Martínez Vargas. Coordinador autonómico de las escuelas UNESCO de la Comunidad Valenciana17:15 Experiencia de centro: "PEL, un viaje alrededor de las lenguas" a cargo de Carolina Martínez Miralles, coordinadora PEL del IES Andreu Sempere (Alcoy)18:00 Experiencia de centro: "Yo me planto, ¿y tú?" a cargo de Ángeles de Santiago Orozco, directora del Colegio Los Abetos (Madrid)19:00 Experiencia de centro: "Creando una cultura de aprendizaje socio-emocional" a cargo de Sonia Mocholi Romero, directora de Valencia Montessori School (Valencia)20:00 Experiencia de centro: "Sembrando oportunidades" a cargo de Juan Jesús Ferrer López, profesor del Colegio San José Obrero (Orihuela)

La formación se realizará a través de la plataforma WebEx. Recibirán los enlaces para acceder a las salas el día anterior a las jornadas.