Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

comissió de salut

Prendre consciència d’una alimentació saludable i promocionar activitats físiques.

ALIMENTACIÓ I VIDA ACTIVA

actuacions

1. Hàbits saludables per l’esmorzar a l’escola. 2. Xerrada per part de la nutricionista del Catering. 3. Xerrada amb la infermera per treballar hàbits d’alimentació. 4. Aniversaris més casolans. 5. Esmorzars de les celebracions de senalló, sempre amb les mesures Covid-19 vigents. 6. Jornades gastronòmiques amb els productes de l’hort escolar, sempre que es puguin realitzar segons les mesures Covid-19. 7. Promocions de diferents esports dins l’àrea d’educació física. 8. Potenciar hàbits d’higiene en les sessions d’educació física de primària. 9. Participar de les jornades esportives que s’organitzen com Diada, Jornades esportives… 10. Potenciar sortides, excursions per fer caminades. 11. Organització d’activitats extraescolars esportives. 12. Esmorzar compartit dels mestres.

Potenciar activitat que ajudin a desenvolupar una millor educació afectiva-sexual.

EDUCACIÓ AFECTIVO SEXUAL

4

actuacions

1. Programa de canvis corporals a la adolescència, canvis físics als infants. 2. Posar en marxa la consulta-jove, conjuntament amb la infermera Carmen Cuadra amb l’alumnat de 5è i 6è. 3. Participació al programa de RANA, xerrades families, alumnes i professorat. 4. Programa d’identitat de gènere, amb xerrades pels infants de 5è i 6è de primària, famílies i professsorat.

Potenciar l'educació emocional i afavorir una bona convivència de centre.

BENESTAR I SALUT EMOCIONAL

actuacions

1. Treball de l’educació emocional. 2. Relaxació al moment de l’entrada del pati i quan es considera adient. 3. El centre en general treballa les pràctiques restauratives per a crear comunitat i resoldre els conflictes. 4. Començar a incloure activitats de patis inclusius. 5. Organitzar anualment l’escola de famílies de CEPCA. 6. Vetllar pel benestar del professorat. 7. Programar el temps d’exclusiva activitats que millorin el benestar del professorat i ajudin a la cohesió del claustre.

Educar alumnes cívics

SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCS

5

actuacions

1. Programa d’alerta escolar i formació d’alerta escolar. 2. Xerrades de Primers Auxilis. 3. Educació Vial, alumnat de 6è de primària. 4. Pla d’evacuació del centre. 5. Promoció d’hàbits posturals adequats per a la prevenció del mal d’esquena i altres lesions. 6. Aplicació protocol covid actualitzat en tot moment.

Fer un bon ús de les noves tecnologies i videojocs i prevenir de consum de drogues i tabac.

PREVENCIÓ DE CONDUCTES ADDICTIVES

3

actuacions

1. Xerrades a les famílies. 2. Programa Controla’t. 3. Xerrades a l’alumnat, sobre l’ús de les noves tecnologies i conductes addictives.

1

2

1. Hàbits saludables per l’esmorzar a l’escola. 2. Xerrada per part de la nutricionista del Catering. 3. Xerrada amb la infermera per treballar hàbits d’alimentació. 4. Aniversaris més casolans. 5. Esmorzars de les celebracions de senalló. 6. Jornades gastronòmiques amb els productes de l’hort escolar. 7. Promocions de diferents esports dins l’àrea d’educació física. 8. Potenciar hàbits d’higiene en les sessions d’educació física de primària. 9. Participar de les jornades esportives que s’organitzen com Diada, Jornades esportives… 10. Potenciar sortides, excursions per fer caminades. 11. Organització d’activitats extraescolars esportives. 12. Esmorzar compartit dels mestres.

1. Programa de canvis corporals a la adolescència, canvis físics als infants. 2. Continuar amb la consulta-jove, conjuntament amb la infermera Carmen Cuadra amb l’alumnat de 5è i 6è. 3. Participació al programa de RANA, xerrades families, alumnes i professorat. 4. Programa d’identitat de gènere, amb xerrades pels infants de 5è i 6è de primària, famílies i professsorat.

1. Treball de l’educació emocional. 2. Relaxació al moment de l’entrada del pati i quan es considera adient. 3. El centre en general treballa les pràctiques restauratives per a crear comunitat i resoldre els conflictes. 4. Començar a incloure activitats de patis inclusius. 5. Organitzar anualment l’escola de famílies de CEPCA. 6. Vetllar pel benestar del professorat. 7. Programar el temps d’exclusiva activitats que millorin el benestar del professorat i ajudin a la cohesió del claustre.

1. Xerrades a les famílies. 2. Programa Controla’t. 3. Xerrades a l’alumnat, professorat i families sobre l’ús de les noves tecnologies. 4. Xerrades a l’alumnat sobre conductes addictives.

1. Programa d’alerta escolar i formació d’alerta escolar. 2. Xerrades de Primers Auxilis. 3. Educació Vial, alumnat de primària. 4. Pla d’evacuació del centre. 5. Promoció d’hàbits posturals adequats per a la prevenció del mal d’esquena i altres lesions.