Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

INTRODUCCIÓ

PERSONATGES

MISSIONS

SOM-HI!

NECESSITEM EL TeU AJUT

Els Croods s'han perdut en el temps i no saben tornar al paleolític. Cada mebre de la família ha anat a parar a una època diferent i cal que trobin la manera de reunir-se de nou a la seva època. Creus que podràs ajudar-los?

ENRERE

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Personatges

Eep Crood

Ugga Crood

Grug Crood

Sandy Crood

Thunk Crood

Guy

Gran Crood

ENRERE

La teva missió serà tocar cada una de les pedres que et portaran a les diferents etapes de la prehistòria i de la història, i en cada una d'elles trobaràs diferents reptes. Si els superes donaràs un cop de mà a la famíliay Croods a reunir-se de nou en el paleolític. RECORDA D'ANOTAR LES COMBINACIONS!

ENRERE

PeR on vols començar A VIAtJAR?

A cada etapa hauràs de passar unes proves per aconseguir obrir la "Porta del temps". Un cop oberta, et portarà a una caixa forta on cal posar una combinació secreta. Molta sort!

NEOLÍTIC

EDATMETALLS

EDATANTIGA

EDATMITJANA

EDATMODERNA

EDATCONTEMPORÀNIA

ENRERE

AL NEOLÍTIC

viatjant A

Thunk Crood es troba en el Neolític i no pot tornar a no ser que siguis capaç de superar aquestes proves de llengua castellana

SOM-HI

ENRERE

SEÑALA CUÁL ES EL SUSTANTIVO

MARCA LA OPCIÓN EN LA QUE VEAS ADJETIVOS

EN EL NEOLÍTICO HABÍA POBLADOS

DESCUBRIERON LA AGRICULTURA Y GANADERÍA

ERAN MÁS INTELIGENTES Y HACÍAN BONITAS CERÁMICAS

LOS VERBOS SE COMPONEN DE:

RAÍZ+SUFIJO COM-ERÉ

RAÍZ+DESINENCIAS CULTIV- AMOS

RAÍZ+PREFIJO RECOG-ER

LOS DETERMINANTES SON:

PALABRAS QUE ACOMPAÑAN AL NOMBRE Y CONCUERDAN EN GÉNERO Y NÚMERO

PALABRAS QUE DAN CUALIDADES DEL SUSTANTIVO

PALABRAS QUE NOS INFORMAN DE LA ACCIÓN EN LA ORACIÓN

ELIGE LA ORACIÓN EN LA QUE HAYA PRONOMBRES

LOS DÓLMENES ERAN GRANDES PIEDRAS

EL MENHIR ES UNA PIEDRA GRANDE VERTICAL

TÚ Y YO CONTRUIMOS UN MONUMENTO NEOLÍTICO

¡ENHORABONA!

EL NÚMERO D'AQUESTA ÈPOCA ÉS 7

TORNAR A LES PEDRES

THUNK CROOD ESTÀ ESPERANT TORNAR A CASA!

ALGuna cosa no ha anat bé!

torna-ho a intentar!

TORNA A COMENÇAR

L'EDAT DELS METALLS

VIAJANT A

Epp Crood s'ha perdut a l'edat dels metalls i no sap tornar, Resol aquests reptes matemàtics per a ajudar-la.

COMENÇAR

ENRERE

Q=Dxd+r

D=dxQ+r

D=rxQ+d

PECES TROBADES

La prova de la divisió es fa amb la següent fòrmula:

3.120

3.210

3.020

PECES TROBADES

Quin seria el resultat d'aquesta sèrie d'operacions?5.480-1320. El resultat x3El que em doni, : 4

20

4

12

PECES TROBADES

En el poblat s'han recollit 120 quilos de fruita. 1/5 part han estat taronges. D'aquestes, n'han regalat 1/6 part al poblat veí. Quants quilos de taronges els hi han quedat?

46

56

36

PECES TROBADES

Quina és la resposta ... 4x(6+3) + (36/4-9):2=

1 C

1 UM

1 D

PECES TROBADES

Quin valor té la xifra 1 en aquest número? 1.234

COMPLETA LA SEQÜÈNCIA

TRIA LA FIGURA CORRECTA TENINT EN COMPTE LES PECES TROBADES:

PECES TROBADES

ENHORABONA!

EL NÚMERO D'AQUESTA ÈPOCA ÉS 3

TORNAR A LES PEDRES

EPP CROOD ESTÀ ESPERANT JA PER TORNAR A CaSa.

ALGUNA COSA NO HA ANAT BÉ!

torna-ho a provar!

TORNA A COMENÇAR

L' EDAT ANTIGA

viatjant A

Grug Crood ha aparegut a l'Antiga Roma. Tots els seus intents per tornar al seu temps han fracasat. Ajuda'l!

COMENÇAR

ENRERE

BUSCA LA SORTIDA

XXIV

XXIIII

XXVI

15+9

Troaba la resposta en números romans

BUSCA LA SORTIDA

62.000

59.000

60.000

BË...

Arrodoneix a decenes de mil: 61.543

BUSCA LA SORTIDA

BIEN...

TROBA UNA CLAU

BUSCA

BUSCA

BUSCA LA SORTIDA

BË...

La quarta part del doble de 1.200 es...

300

600

400

BUSCA LA SORTIDA

TROBA UNa CLAu

BUSCA

BUSCA

BUSCA

ENHORABONA!

EL NÚMERO D'AQUESTA ÈPOCA ÉS 9

TORNAR A LES PEDRES

GRUG CROOD ESTÀ ESPERANT PODER TORNAR A CASA .

ALGUNA COSA NO HA ANAT BÉ!!!

TORNA-HO A PROVAR!

TORNA A COMENÇAR

L'EDAT Mitjana

VIAtjant a

UGGA CROOD HA ARRIBAT A AQUESTA EDAT I ESTÀ ESPERANT UN COP DE MÀ PER A PODER TORNAR AMB LA SEVA FAMÍLIA

COMENÇAR

ENRERE

COURE, BRONZE I FERRO

FERRO, COURE I BRONZE

BRONZE, COURE I FERRO

L' EDAT DELS METALLS TÉ EL SEGÜENT ORDRE CRONOLÒGIC:

vivien en petits poblats

vivien en cabanyes i cases noves

vivien en caus i coves

En el Neolític...

Romans i grecs

carteginesos i celtes

romans i cartaginesos

Durant les Guerres Púniques es van enfrentar ...

celta

íber

fenici

La Dama d'Elx és una escultura del poble...

llatinització

culturització

romanització

El procés pel qual els Romans van imposar la seva cultura s'anomena...

ENHORABoNA!

EL NÚMERO D'AQUESTA ÈPOCA ÉS 1

TORNAR A LES PEDRES

UGGA CROOD ESTÀ ESPERANT TORNAR A LA SEVA LLAR

Alguna cosa ha anat malament

torna-ho a proVar

TORNA A COMENÇAR

L'EDAD MODERNA

VIAJANT A

GUY DESPRÉS DE SEPARAR-SE DE LA SEVA NOVA FAMÍLIA HA ARRIBAT FINS L'EDAT MODERNA I ENCARA SEGUEIX ALLÀ ESPERANT LA TEVA AJUDA

COMENÇAR

ENRERE

PRESTA ATENCIÓ AL VÍDEO.ET TOCARÀ RESPONDRE A ALGUNES PREGUNTES

COMENÇAR

Qué significa el nom de la ciutat de Corduba?

"Ciutat de la muntanya perduda"

"Ciutat del riu o ciutat dels Turdetans"

"Ciutat del Mare Nostrum"

Quants anys d'història té la ciutat de Còrdova?

Més de 4.000 anys

Més de 5.000 anys

Més de 6.000 anys

A quès es dedicava el circ romà?

A la lluita de gladiadors

A

Als espectavles amb animals

A les carreres de caballs i carros

ENHORABONA!

EL NÚMERO D'AQUESTA ÈPOCA ÉS 0

TORNAR A LES PEDRES

GUY JA ESTÂ ESPERANT TORNAR A CASA...

ALGUNA COSA NO HA ANAT BÉ

TORNA-HO A PROVAR

TORNA A COMENÇAR

L'EDAT CONTEMPORÀNIA

VIAJANT a

SANDY I GRAN ES VAN PERDRE JUNTES I VAN APARÈIXER EN L'EDAT CONTEMPORÀNIA: IGUAL TE LES TROBES PER QUALSEVOL RACÓ. NECESSITEN AJUDA RÂPID PERQUÊ EL TEMPS S'ACABA!

ENRERE

COMENÇAR

QUINS SÖN AQUESTS PERSONATGES HISTÒRICS?

Necessitem que ens diguis quins van ser aquests personatges per a poder sortir d'aquí.

Trobo a faltar la mare....

Nefertiti

Hipatia

Cleopatra

Adrià

MarcoAureli

Neró

Marco Antoni

Juli cÈsar

OctavoAugust

SEneca

Septimi sever

Marc ulpi trajÀ

¡ENHORABoNA!

HAS ACONSEGUIT OBRIR LA PORTA DEL TEMPS

ALGUNA COSAno ha anat bé!

torna-ho a provar

TORNA A COMENÇAR

PREM LA COMBINACIÓ SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

-----

ENRERE

PREM LA COMBINACIÓ SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

*----

ENRERE

PREM LA COMBINACIÓ SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

*----

ENRERE

PREM LA COMBINACIÓ SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

**---

ENRERE

PREM LA COMBINACIÓ SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

**---

ENRERE

PREM LA COMBINACIÓ SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

***--

ENRERE

PREM LA COMBINACIÓ SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

***--

ENRERE

PREM LA COMBINACIÓ SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

****-

ENRERE

PREM LA COMBINACIÓ SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

****-

ENRERE

ALGUNA COSA NO rutlla bé

hauràs de tornar a provar-ho

torna a començar

PER FI JUNTS!!!

ELS CROODS T'ESTAN MOLT AGRAÏTS

SEGUEIX

ENHORABONA!

Gràcies pel teu ajut!LA família torna a estar junta

"Que la llum que busquem fora sigui un reflexe de la llum que existeix en el nostre interior."

15+9

15+9

15+9

15+9