Want to make creations as awesome as this one?

Úniková matematická hra určena pro žáky 6. a vyšší třídy.

Transcript

Procházíš ztichlou, temnou ulicí.Začalo sněžit a jediným osvětleným místem je zde stará telefonní budka.Najednou uslyšíš zvonění. Prohledáváš kapsy a hledáš svůj mobil. Když ho najdeš, zjistíš, že tvůj mobil nezvoní. Otáčíš hlavou směrem k budce a pozorně se zaposloucháš. Zvonění zní právě z ní. Přicházíš k ní a otvíráš její dveře.

Zvědavost ti nedá a zvedáš sluchátko. Halo?

Dobrý den, tady Amos. Zní z druhé strany. Jsem moc rád, že někdo sluchátko zvedl a že mi snad pomůže.

Dobrý den, jak vám můžu pomoct? Řekneš nejistým hlasem.

V této budce je ukryta velmi důležitá zpáva. Lze ji vyzvednout pouze odemknutím šesti zámků, které se skrývají za ciferníkem. Jednotlivé zámky lze odemknout kódy, které zjistíš vyřešením úkolů. Jejich zadání najdeš pod některými čísly.

Chvíli přemýšlíš. Dobře, pomůžu vám.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Svá řešení úkolů a získané kódy zapisuj na papír. Budeš to všechno potřebovat.

Až budeš mít všech šest kódů, klikni na ikonu klíče.

Tady úkol nenajdeš. Zkus jiné číslo :-).

Tady úkol nenajdeš. Zkus jiné číslo :-).

Tady úkol nenajdeš. Zkus jiné číslo :-).

Tady úkol nenajdeš. Zkus jiné číslo :-).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Svá řešení úkolů a získané kódy zapisuj na papír. Budeš to všechno potřebovat.

Tady úkol nenajdeš. Zkus jiné číslo :-).

Tady úkol nenajdeš. Zkus jiné číslo :-).

Tady úkol nenajdeš. Zkus jiné číslo :-).

Tady úkol nenajdeš. Zkus jiné číslo :-).

V tomto úkolu tě čekají převody jednotek objemu. Do rámečků zapiš výsledky jednotlivých příkladů. Až budeš mít vše hotovo, stiskni modrou ikonu fajfky vpravo dole. Pokud budou všechny výsledky OK, tak se ti zobrazí kód č. 1.

ZÁMEK č. 1

zpět do budky

Nyní tě čeká výpočet objemu vody ve dvou akváriích. Všechny rozměry na obrázcích jsou v centimetrech. Výsledek objemů vyjádři v centimetrech krychlových. Součet objemů vody v obou akváriích představuje kód č. 2.

ZÁMEK č. 2

zpět do budky

Hrací kostka se začala kutálet po naznačené trase. Číslo na spodní stěně se obtiskne na plán trasy. Urči, která čísla se obtisknou na pole označené písmeny A - D. Nakonec hodnoty na polích A, B, C a D sečti. Výsledný součet je kódem č. 3. (Nápověda: součet puntíků na protějších stěnách krychle je vždy 7. Tedy naproti 6 je 1, naproti 5 je 2 a naproti 4 je 3.)

ZÁMEK č. 3

zpět do budky

Nyní tě čeká výpočet povrchů kvádrů a krychle. Všechny rozměry na obrázcích jsou v centimetrech a výsledek v centimetrech čtverečních. Modré stěny do povrchu nezapočítávej. Až budeš mít vše hotovo, stiskni modrou ikonu fajfky vpravo dole. Pokud budou všechny výsledky správné, tak se ti zobrazí kód č. 4.

ZÁMEK č. 4

zpět do budky

Rozhodni, zda na obrázcích jsou, nebo nejsou sítě krychle. V záhlaví zvol danou skupinu a potom postupně klikej na obrázky, které do této skupiny patří. Po správném zařazení obrázků do skupin se ti odkryje kód č. 5.

ZÁMEK č. 5

zpět do budky

Rozmísti body A, E, F, G, J, M, N, P do mřížových bodů tak, aby vznikly kvádry ABCDEFGH a IJKLMNOP zobrazené ve volném rovnoběžném promítání. Pokud body umístíš správně, kvádry se obarví žlutě a zobrazí se kód č. 6.

ZÁMEK č. 6

zpět do budky

nápověda

?

Uvědom si, jak pojmenováváme vrcholy kvádru (podle abecedy a postupně proti směru hodinových ručiček - viz obrázek).

NÁPOVĚDA K ZÁMKU č. 6

zpět NA KÓD 6

zpět do budky

1

3

4

2

5

6

Postupně klikej na jednotlivé zámky a zadávej číselné kódy, které by měly zámky otevřít.

zpět do budky

1

3

4

2

5

6

zpět do budky

1

3

4

2

5

6

zpět do budky

1

3

4

2

5

6

zpět do budky

1

3

4

2

5

6

zpět do budky

1

3

4

2

5

6

Skvěle :-). Jelikož čteš můj dopis, tak znáš správná řešení všech šesti úkolů. Věřil jsem, že chodí po světě ještě spousta šikovných počtářů. Za tvoji práci tě odměna nemine. Vyfoť řešení, které máš poznamenané, a vlož je do přílohy v EduPage. (Můžeš přiložit i selfíčko s mojí maličkostí :-). Najdeš mě u výtahu.) Jednička tě nemine. Díky za hru. Jan Amos

ještě jednou