Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dijeljenje brojem 10

Kreni.

10 : 10 =

1

10

0

40 : 10 =

10

4

1

80 : 10 =

8

1

10

70 : 10 = 7 jer je

7 + 10 = 17

10 1 = 10

7 10 = 70

.

.

100 : 10 =

1

5

10

__ : 10 = 6

6

60

30

20 : __ = 2

10

9

2

Djeljenik je 30, a djelitelj 10. Izračunaj količnik.

10

3

5

Djelitelj je 10, a količnik 5.Koji je djeljenik?

20

50

5

Višekratnici broja 10 veći od 34, a manji od 59 su...

40, 50, 60

30, 40, 50

40, 50

ČESTITAMO!

Zaplivaj ponovno.