Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Faktori i umnožak

KRENI

Umnožak je broj koji množimo.

Da

Ne

POGREŠNO.

SLJEDEĆI ZADATAK

Umnožak se naziva i produkt.

Da

Ne

POGREŠNO.

SLJEDEĆI ZADATAK

9 + 9 + 9 = 27Prvi faktor je 4.

Da

Ne

POGREŠNO.

SLJEDEĆI ZADATAK

Je li ovaj zapis točan?Prvi faktor je 4, a umnožak 16.

Da

Ne

POGREŠNO.

SLJEDEĆI ZADATAK

U ovom je zadatku 7 prvi faktor.

Ne

Da

POGREŠNO.

SLJEDEĆI ZADATAK

U ovom je zadatku 3 prvi faktor.

Da

Ne

POGREŠNO.

PONOVNO?

ČESTITAMO!

ODIGRAJ PONOVNO.