Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Seisiún a Trí

Seisiún a Dó

Seisiún a hAon

FGL an Chorpoideachais

Ar fhilleadh duit bogfaimid isteach i seomraí ar an imeall chun do chuid freagraí a phlé

Breac síos do fhreagra ar an gceist dheiridh ar gach leathanach

Tá 25 nóiméad agat chun na hacmhainní seo a iniúchadh

Seisiún a hAon

Cliceáil anseo chun tosú

Déan iniúchadh ar na rannáin 1. Torthaí Foghlama 2. Measúnuithe Rangbhunaithe 3. An Próiseas AFMÁ

Fill ar threoracha i gcomhair sheisiún a haon anseo

Measúnuithe Rangbhunaithe

Torthaí Foghlama

An próiseas AFMÁ

  • Cinntigh go mbíonn fuaim múchta
  • Roghnaigh rannóg le tabhairt faoi i dtosach agus pioc cuid de na roghanna laistigh den rannóg sin.
  • Féach / léigh agus breac síos do fhreagra ar an gceist dheiridh
  • Ansin déan arís le rannóg eile de réir an mhéid ama a bhíonn agat

Oibrigh i d’aonar

Fill ar threoracha i gcomhair sheisiún a haon anseo

Measúnuithe Rangbhunaithe

Click to return session one instructions here

Torthaí Foghlama a Úsáid

An próiseas AFMÁ

Cliceáil ar an gcnaipe baile chun filleadh ar an bpríomhleathanach

Seisiún a Dó

Cliceáil ar an gcnaipe baile chun filleadh ar an bpríomhleathanach

Roinnt acmhainní a luadh inniu a d’fhéadfadh a bheith úsáideach duit:

Seisiún a Trí