Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Mjerenje površine

POČETAK

Površina popunjena jediničnim kvadratima naziva se...

ZADATAK 1 OD 5

pravokutna mreža

kvadratna mreža

TOČNO!

SLJEDEĆE

Površina ovog lika je...

9 jediničnih kvadrata

ZADATAK 2 OD 5

12 jediničnih kvadrata

TOČNO!

SLJEDEĆE

Kolika je površina ovog lika?

ZADATAK 3 OD 5

12 jediničnih kvadrata

8 jediničnih kvadrata

7 jediničnih kvadrata

TOČNO!

SLJEDEĆE

Površina ovog lika je 11 jediničnih kvadrata.

ZADATAK 4 OD 5

Točno

Netočno

TOČNO!

SLJEDEĆE

Površina ovog lika je 12 jediničnih kvadrata.

ZADATAK 5 OD 5

Točno

Netočno

TOČNO!

ZA KRAJ

ČESTITAMO!

PONOVNO?

POGREŠNO!

POKUŠAJ PONOVNO