Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Maria Grzegorzewska

(1888-1967)

pedagożka naukoznawczynidziałaczka społeczna

Źródło obrazu

Kalendarium

Z "Listów do Młodego Nauczyciela"

Ciekawostki

Rozmowa / wywiad

W innych źródłach

Źródła opracowania:

  • Inspiracje i źródła aktywności pedagogicznej Marii Grzegorzewskiej / Renata Olszowiec. // W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 117-123.
  • Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl I-III / Maria Grzegorzewska. Warszawa, 1996
  • Maria Grzegorzewska (1888-1967) - człowiek, pedagog, humanista / Małgorzata Siadaczka. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 2, s. 74-79
  • Maria Grzegorzewska - pedagog, społecznik, organizator / Ewa Tomasik. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - 2002, t. 12-13, s. 9-22
  • Maria Grzegorzewska : pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Żabczyńskiej. Warszawa : WSiP, 1995
  • O potrzebie dobra w wychowaniu : w 121 rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej (1888-1967) / Robert Fudali. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2009, z. 1-2, s. 76-81.
  • Setna rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej : materiały z sesji naukowej. Warszawa, 1989
  • Wspomnienia o Marii Grzegorzewskiej / wybór i oprac. Urszula Eckert, Maria Gawarecka. Warszawa, 1989

18.04.1888 r.

rozpoczyna studia na Wydziale Przyrodniczym UJ, które przerywa z powodu choroby

1900-1907

uczy się w Warszawie, kończy prywatną szkołę Pauliny Hewelke

1908

kończy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przygotowujący do studiów wyższych

1909-1911

urodziła się w Wołuczy k. Rawy Mazowieckiej

kształci się w Brukseli i Paryżu (w 1916 uzyskuje doktorat z zakresu estetyki), pozostaje w bliskim kontakcie z Józefą Joteyko, wybitną pedagożką i psycholożką, interesuje się problemami ludzi z niepełnosprawnościami

1913-1919

Kalendarium

Z "Listów do Młodego Nauczyciela"

Ciekawostki

Rozmowa / wywiad

W innych źródłach

Kalendarium

Z "Listów do Młodego Nauczyciela"

Ciekawostki

1919

wraca do Warszawy i podejmuje pracę Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego, zajmuję się szkolnictwem specjalnym

1922

organizuje Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej

Rozmowa / wywiad

W innych źródłach

1924

redaguje pierwszy numer, wydawanego do dziś, kwartalnika naukowego

"Szkoła Specjalna"

1930-1935

wspólnie z Władysławem Radwanem kieruje Państwowym Instytutem Nauczycielskim

1939-1945

prowadzi tajną działalność oświatową i konspiracyjną, pracuje jako sanitariuszka w szpitalach wojskowych, uczy w szkole specjalnej, uczestniczy w Powstaniu Warszawskim oraz akcjach ratowania Żydów

1934

podczas II Zjazdu Nauczycieli Szkół Specjalnych wygłasza referat poświęcony, stosowanej do dziś, metodzie ośrodków pracy

Kalendarium

Z "Listów do Młodego Nauczyciela"

Ciekawostki

1945-1967

odbudowuje i kieruje Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej (obecnie

1945-1948

redaguje kwartalnik "Ruch Pedagogiczny"

Rozmowa / wywiad

W innych źródłach

1947-1961

publikuje trzy cykle "Listów do Młodego Nauczyciela", poświęconych celom i znaczeniu pracy pedagogów

1958-1960

kieruje pierwszą w Polsce Katedrą Pedagogiki Specjalnej utworzoną na Uniwersytecie Warszawskim

7 maja 1967

umiera na atak serca, zostaje pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych

organizuje konferencje dla nauczycieli, wygłasza referaty poświęcone kształceniu pedagogów specjalnych

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),

Kalendarium

Z "Listów do Młodego Nauczyciela"

Ciekawostki

Rozmowa / wywiad

W innych źródłach

Kalendarium

Z "Listów do Młodego Nauczyciela"

Ciekawostki

Rozmowa / wywiad

W innych źródłach

Źródło: Maria Grzegorzewska (1888-1967) - człowiek, pedagog, humanista / Małgorzata Siadaczka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 2, s. 74-79.

Decyzję o o poświęceniu się pracy z osobami z niepełnosprawnościami podjęła po wizycie w zakładzie dla upośledzonych w Paryżu. Jako dziecko panicznie bała się ludzi kalekich. Gdy dom rodziców odwiedzał głuchoniemy, ze strachu przed jego bełkotem chowała się pod stół, a gdy w mieście natknęła się na niewidomego, przerażona uciekała na drugą stronę ulicy.

Podczas studiów w Krakowie trudna sytuacja materialna zmusiła ją do podejmowania prac zarobkowych m. in. klejenia i adresowania kopert oraz udzielania korepetycji. Żywiła się w kuchni dla najuboższych.

Lubiła otaczać się pięknem i sztuką, w jej mieszkaniu i gabinecie swoje miejsce miały liczne obrazy, reprodukcje dzieł sztuki, fotografie i książki. Dekorację pomieszczenia zawsze uzupełniały kwiaty, cięte w dzbanach glinianych oraz w donicach, często egzotyczne przywiezione z licznych podróży.

Kalendarium

Z "Listów do Młodego Nauczyciela"

Ciekawostki

Rozmowa / wywiad

W innych źródłach

Otóż posłuchaj, żeby praca Twoja była żywa, twórcza, celowa, dobra, musi wynikać przede wszystkim z życzliwości dla człowieka, musi być oparta na poszanowaniu człowieka i jego praw rozwojowych [...] s. 45

Źródło cytatów: Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl I-III. Warszawa, 1996

[...] dobroć człowieka jest największą wartością [...]. Dobroć jest też na pewno jedną z podstawowych właściwości dobrego nauczyciela-wychowawcy. s. 47

Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową i decydującą wartością w jego pracy jest jego Człowieczeństwo. s. 18

[...] fundamentem naszej pracy wychowawczej powinno być pogłębienie humanitaryzmu w człowieku. s. 73

Kalendarium

Z "Listów do Młodego Nauczyciela"

Ciekawostki

Rozmowa / wywiad

W innych źródłach

Źródło cytatów: Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl I-III. Warszawa, 1996

[...] nauczanie według określonego programu to nie wszystko jeszcze, [...] z pracą tą wiązać się winna ściśle współpraca z domem dziecka [...] s. 46

[...] o charakterze pracy i wartości wychowawczej zadecyduje zawsze to, kim jest on [nauczyciel] jako człowiek, jaka jest jego wartość wewnętrzna, jakie skupił w sobie bogactwa duchowe [...] s. 24

[...] nie stopień wykształcenia decydował o wartości pracy [...] nauczycieli. [...] decydowała tu życzliwość dla człowieka [...] s. 39

[...] aby oddziaływać wychowawczo, trzeba [...] poznać możliwie dobrze każdą poszczególną jednostkę na tle warunków i okoliczności jej życia, pracy i środowiska domowego [...] s. 108

Kalendarium

Z "Listów do Młodego Nauczyciela"

Ciekawostki

Rozmowa / wywiad

W innych źródłach

Otwórz w