Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Baze podataka je dobro organizirana zbirka podataka na računalu.

Online baze podataka - telefonski imenik, Wikipedija, baze knjižnica... Online baza znanja - enciklopedije, leksikoni, rječnici, pravopisi...

Entitet - sve ono o čemu želimo prikupljati i pohranjivati podatke (učenik, zaposlenik, igrač, država...). Entitet je svaki stvarni ili nestvarni, živi ili neživi subjekt baze podataka.

Tablica je osnovni objek baze podataka. Rabi se kao spremište podatka. Tablica baze, poput svake druge tablice, ima stupce i redove. Stupac u bazi podataka nazivamo Polje, a redak nazivamo Zapis ili Slog.

Identifikator (Id) je jedno od polja baze u kojem su podatci jednoznačno određeni (tj. ne možemo u tom polju imati dva ista podatka). Identifikator često nazivamo i primarni ključ.

Plošna baza ima samo jednu tablicu, a relacijska baza ima više tablica koje su međusobno povezane odnosima.