Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zbrajanje i oduzimanje do 100

POČETAK

100 - 27 =

ZADATAK 1 OD 5

73

83

63

TOČNO!

SLJEDEĆE

Koji ćeš broj dobiti ako broj 23 uvećaš za zbroj brojeva 15 i 15?

52

ZADATAK 2 OD 5

42

53

TOČNO!

SLJEDEĆE

Razliku brojeva 45 i 23 umanji za 22.

10

ZADATAK 3 OD 5

8

0

TOČNO!

SLJEDEĆE

Zbroj brojeva 34 i 24 umanji za 15.

53

ZADATAK 4 OD 5

43

63

TOČNO!

SLJEDEĆE

Razliku brojeva 90 i 20 umanji za zbroj brojeva 14 i 18.

48

ZADATAK 5 OD 5

38

37

TOČNO!

ZA KRAJ

ČESTITAMO!

PONOVNO?

POGREŠNO!

POKUŠAJ PONOVNO