Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Disciplina: IstorieClasa a IV-aCompetența specifică: 1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu

Timpul și spațiul istoric

Istorie

Prietenul tău, Eric, te va ajuta să călătorești în timp și să înțelegi cum se măsoară timpul în istorie.

istorie

Index

Vei fi capabil să...

1

stiu!

2

Vreau să știu!

3

Descopăr...

4

mă verific!

5

Bibliografie

Vei fi capabil ...

- să plasezi un eveniment istoric în epoca(secolul, mileniul) căreia îi aparține;

1

ISTORIE

- să ordonezi evenimente din viața proprie pe o axă a timpului;

2

- să rezolvi rebusuri și jocuri pe teme istorice.

3

ISTORIE

Unit 01

Timpul se măsoară în secunde, minute, ore, luni, ani, secole, milenii. Aspectul scoarței Pământului (forme de relief, ape, vegetație, animale) se numește mediul înconjurător.

Știu ...

Unit 01

ISTORIE

Sarcină de lucru

Discută cu un coleg despre modul de utilizare al fiecărui obiect din imagini și despre precizia acestora.

Clepsidră

Calendar

Ceas solar

Ceas vechi

Unit 01

ISTORIE

Sarcină de lucru

Localizează pe harta României, zona în care locuiești.

Vreau să știu ...

ISTORIE

Unit 02

  • Cum se măsoară timpul în istorie?
  • În ce mod influențează mediul geografic viața oamenilor?

Unit 02

ISTORIE

Să pornim la drum împreună.

Unit 02

ISTORIE

La lecțiile de matematică, ai învățat despre unitățile de măsură pentru timp. Verifică-ți cunoștințele, completând rebusul. Vei descoperi cum se numește știința care studiază datele istorice și succesiunea lor în timp.

Descopăr...

ISTORIE

Ai descoperit cuvântul CRONOLOGIE.

Unit 03

Ce este cronologia? Cronologia este o știință care studiază datele istorice și succesiunea evenimentelor istorice în timp.

Unit 03

ISTORIE

+info

dată istorică - momentul în care s-a desfășurat un eveniment în istorie

+info

spațiu istoric - locul în care evenimentul istoric s-a desfășurat

pentru a putea să studiem trecutul, este necesar să cunoaștem două repere importante: timpul când s-a petrecut un eveniment și locul unde s-a desfășurat.

Află că ...

Unit 03

ISTORIE

Reține!

În istorie, timpul a fost împărțit în două mari perioade(numite ere), luîndu-se ca eveniment de referință anul nașterii lui Iisus Hristos:- era de dinainte de Hristos(î.Hr.)- era de după Hristos(d.Hr.)

+info

Creștinii își numără anii începând cu anul 1, anul nașterii lui Iisus Hristos. Alte popoare, ca evreii, vechii greci, romanii, arabii, chinezii, și-au numărat anii în funcție de evenimentele semnificative din istoria lor.

+

+

Era de după Hristos se scrie prescurtat d.Hr.

Era de dinainte de Hristos se scrie prescurtat î.Hr.

Unit 03

ISTORIE

Reține!

Perioadele mai mari, care se deosebesc de celelalte prin anumite evenimente întemeiate, care au influențat evoluția societății, se numesc epoci istorice.

+

+info

Epoca străveche(preistoria) - cca 1-8 mil. î.Hr. - sec. I î.Hr. Epoca veche (antichitatea) - sec. I î.Hr. - sec. VII d.Hr. Epoca medievală - sec. VII - sec. XVIII Epoca modernă - sec. XVIII - sec. XX Epoca contemporană - sec. XX - sec. XXI

+

+

+

+

Epoca medievală În evul mediu au apărut primele state feudale conduse de regi, cu ajutorul nobilimii locale și al înalților preoți, cu toții mari proprietari de pământuri. A fost o epocă marcată de numeroase și lungi războaie de cucerire, dar și religioase. Odată cu marile descoperiri geografice și progresele din domeniul literaturii, artei și științei, se încheie această epocă. În această epocă, europenii au pornit pe mări și oceane, pentru a explora alte ținuturi, descoperind astfel America.

Epoca modernă A fost o perioadă de mari transformări din punct de vedere politic, militar, economic și științific, la capătul căreia lumea a fost cuprinsă de Marele război, cunoscut ca Primul Război Mondial. În această perioadă s-au dezvoltat industria, științele, literatura și educația, oamenii fiind tot mai conștienți de drepturile și libertățile lor. S-au format statele moderne, au fost scrise legi care sunt respectate și astăzi, au apărut noi mijloace de transport și de comunicație.

Epoca străveche Preistoria a început odată cu apariția omului și a durat până la apariția scrisului. În această perioadă a istoriei, omul s-a adaptat la condițiile de mediu, a descoperit și a întrebuințat focul, și-a făurit primele unelte și arme. Apoi a trecut de la stadiul de prădător la cel de producător odată cu apariția și practicarea unor activități precum agricultura, domesticirea și creșterea primelor animale.

Epoca antică Antichitatea a apărut odată cu inventarea scrierii, când s-au dezvoltat cultura, arta și religia și s-au pus bazele marilor civilizații. Cele mai importante civilizații din Europa au fost cea greacă și cea romană. Statul a evoluat de la orașul-stat la regat sau imperiu.

Epoca contemporană Este perioada istorică în care trăim astăzi. Este o perioadă în care tehnologia și știința au continuat să se dezvolte pe întreaga planetă, permițând omului să studieze Universul și să-și îmbunătățească viața. Descoperirile tehnice și științifice au schimbat radical condițiile materiale și modul de viață al oamenilor. Omenirea se confruntă cu noi probleme precum încălcări ale drepturilor omului, poluarea și epuizarea resurselor naturale, războaie, terorism, dar și pandemii.

Unit 03

ISTORIE

Reține!

Timpul se măsoară în decenii (10 ani), secole sau veacuri (100 de ani) și milenii (1000 de ani). Pentru scrierea secolelor și a mileniilor se folosesc cifrele romane.

+

+info

Cum afli secolul în care se încadrează un an? Scrii anul (1731), tai unitățile și zecile, dacă sunt diferite de 0 și la sute aduni 1 (17 + 1 = 18). Secolul este numărul rezultat după această operație. Deci anul 1731 îl încadrăm în secolul XVIII.

+

+

1 deceniu = 10 ani

secol

Unit 03

ISTORIE

Urmărește cu atenție axa timpului.

Unit 03

ISTORIE

1570 d.Hr.

+

+

+

+

872 î.Hr.

+

Precizează secolul și mileniul în care se încadrează fiecare an.

59 d.Hr.

379 d.Hr.

Verifică-te, dând clik pe butonul +.

1918 d.Hr.

sec. XVI, mileniul II d.Hr.

sec. IX, mileniul I î.Hr.

sec. I, mileniul I d.Hr.

Sec. IV, mileniul I d.Hr.

sec. XX, mileniul II d.Hr.

Locul unde au trăit oamenii în trecut și în care s-au desfășurat evenimente istorice, poartă denumirea de spațiu istoric. Acesta este reprezentat prin hărți istorice. Spațiul istoric s-a modificat de-a lungul timpului, în funcție de evenimente, influențând limitele geografice ale acestuia.

Unit 03

ISTORIE

+

+

+

+info

Accesând link-ul vei descoperi și alte hărți istorice. Hărți istorice

Reține!

Unit 03

ISTORIE

Dicționar

Descoperă explicația cuvintelor nou învățate.

Folosește dicționarul online.

+

+

+

+

+

+

cronologie - știință auxiliară a istoriei, care se ocupă cu stabilirea epocilor și a datelor istorice

eră - perioadă istorică care începe cu data unui anumit eveniment sau fapt real sau legendar, de la care se pornește numărătoarea anilor

epocă - perioadă în dezvoltarea istoriei sau a unui domeniu de activitate, care se deosebește de celelalte prin anumite evenimente caracteristice, remarcabile

mileniu - perioadă de timp care durează o mie de ani

deceniu - perioadă de timp care durează zece ani

secol - perioadă de timp care durează o sută de ani

Unit 03

ISTORIE

Dacă ai înțeles cum se măsoară timpul în istorie, joacă-te și stabilește legătura dintre anii dați și secole.

Unit 03

ISTORIE

Unit 03

ISTORIE

Notează, pe caiet, anul în care te-ai născut.Desenează o axă a timpului, marcheză data ta de naștere, precizând secolul și mileniul în care se încadrează.

Sarcină de lucru

Completează enunțurile cu cuvintele potrivite.Scrie textul în caiet.

ISTORIE

START

Unit 04

Verifică-te!

timpul

istoria

două

spațiul

+

Știința care studiază evoluția societății omenești din cele mai vechi timpuri și până în prezent este ______________ . Cele două mari repere cu ajutorul cărora se studiază trecutul sunt ________________ când s-a petrecut un eveniment și ______________ unde s-a desfășurat acesta. Succesiunea evenimentelor istorice în ordinea în care s-au petrecut se numește ________________ . Timpul a fost împărțit în _________ mari perioade, numite _________ . Anul 1 - anul nașterii lui __________________ reprezintă momentul de referință dintre cele două ere. Pentru a fi mai ușor de înțeles, istoria a fost împărțită în _____________ istorice: străveche, antică, __________ , modernă și __________________ .

ere

cronologie

Iisus Hristos

contemporană

medievală

epoci

Completează enunțurile cu cuvintele potrivite.

Știința care studiază evoluția societății omenești din cele mai vechi timpuri și până în prezent este istoria. Cele două mari repere cu ajutorul cărora se studiază trecutul sunt timpul când s-a petrecut un eveniment și spațiul unde s-a desfășurat acesta. Succesiunea evenimentelor istorice în ordinea în care s-au petrecut se numește cronologie. Timpul a fost împărțit în două mari perioade, numite ere. Anul 1 - anul nașterii lui Iisus Hristos reprezintă momentul de referință dintre cele două ere. Pentru a fi mai ușor de înțeles, istoria a fost împărțită în epoci istorice: străveche, antică, medievală, modernă și contemporană.

ISTORIE

Dacă nu ai răspuns corect la toate întrebările, parcurge încă o dată lecția.

Bibliografie

Programa pentru disciplina Istorie - clasa a IV-ahttp://programe.ise.ro/

1

ISTORIE

https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Rom%C3%A2niei

2

Doina Burte, Alina Pertea(2021), Istorie - Manual pentru clasa a IV-a, Editura Aramis, București

3

Irina Ema Săvuță, Maria Mariana Gheorghe, Aurel Constantin Soare(2021), Istorie - Manual pentru clasa a IV-a, editura Litera, București

4

Felicitări!

Istorie

Nu uita să completezi colțul muzeistic al clasei cu noi exponate!