Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Komiks

Przepis na komiks

10

Język komiksu

Komiks w Polsce

Komiks na świecie

Twórcy komisku

Rozkwit komiksu

Pierwsze komiksy

Historia komiksu

Cechy komiksu

Czym jest komiks?

Spis treści

Czym jest komiks?

Jest złym malarstwem i kiepską literaturą - jest tak dlatego, że nie chce być ani jednym, ani drugim.

Komiks

info

Nazwa wywodzi się od angielskiego słowa comics będącego połączeniem słów comic – wskazującego na humorystyczny charakter treści oraz strip – czyli paskowego układu kadrów komiksu.

Komiks

To historia obrazkowa, której często towarzyszy krótki tekst. Tekst umiejscowiony jest w dymkach (dialog między postaciami) lub z boku obrazków (tekst narratora) Między obrazem a tekstem istnieje nierozerwalny związek.

Komiks

info

Cechy komiksu

VS

Cechy komiksu

często występuje w odcinkach, seriach

wykorzystuje graficzne elementy upływu czasu

wykorzystuje ikoniczność znaków

Cechy komiksu

unika nadmiaru słów i zbędnych komentarzy

operuje kadrem

stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze

fabularny charakter

info

Historia komiksu

Biblia pauperum

Tkanina z Bayeux

procesja panatenajska - grecki fryz Fidiasza

egipskie hieroglify

rysunki naskalne ludzi pierwotnych

XV w

1066 r.

V w p.n.e

3000 r.p.n.e.

40 tys. lat p.n.e

Historia komiksu

początek XX w

„Little Nemo in Slumberland” Winsora McCaya

„Krazy Kat” Georga Herrimana

"The Katzenjammer Kids” Rudolpha Dirksa

"The Yellow Kid” Rocharda Outcoulta

początek XX w

początek XX w

1895 r.

Pierwsze komiksy

Spider-Man 1962 r.

Superman 1938 r.

Batman 1939 r.

Rozkwit komiksu

wprowadził różne sposoby prezentacji emocji bohaterów

wprowadził kadr oraz zmienność planów akcji

Twórcy komiksu

James Gillray

twórca "dymków", w których umieszczane są wypowiadane kwestie bohaterów

Rudolph Topffer

Wilhelm Bush

Komiks na świecie

1932 r.

lata 50. XX w

„Kajko i Kokosz” Janusz Christa

„Tytus, Romek i A'Tomek” Henryk Chmielewski (Papcio Chmiel)

"Przygody Koziołka Matołka” Kornel Makuszyński

"Przygody Szalonego Grzesia” w tygodniku Szczutek

1972 r.

1919 r.

Komiks w Polsce

info

Język komiksu

Plansza komiksu

Plansza komiksu

Plansza komiksu

Dymek

Dymek

Dymek

Dymek

W komiksach bardzo ważne są onomatopeje (wyrazy naśladujące dźwięki).

Onomatopeje

Onomatopeje

Programy do tworzenia komiksu

Write Comics

Witty Comics

Pixton

ToonyTool

Make Beliefs Comix

Przepis na komiks

Koniec