Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Si estudies 2n curs del Grau en Enginyeria química...

...pots consultar la majoria de llibres de la guia docent en format electrònic...

... fent la cerca per títol o autor a

Mètodes matemàtics III

Organització de la producció

Sistemes mecànics

Sistemes mecànics

Sistemes mecànics

Sistemes elèctrics

Mecànica de fluids

Mecànica de fluids

Mecànica de fluids

Mecànica de fluids

Mecànica de fluids

Mecànica de fluids

Probabilitat i estadística

Sistemes electrònics

Sistemes electrònics

Sistemes electrònics

Control i automatització industrial

Control i automatització industrial

Enginyeria tèrmica

Enginyeria tèrmica

Fonaments de l'enginyeria química

biblioteca.campus.terrassa@upc.edu 937398062