Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Si estudies 2n curs del Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals...

...pots consultar la majoria de llibres de la guia docent en format electrònic...

... fent la cerca per títol o autor a

Economia i gestió d'empresa

Economia i gestió d'empresa

Economia i gestió d'empresa

Senyals i sistemes

Senyals i sistemes

Bases de dades

Electrònica analògica

Electrònica analògica

Electrònica analògica

Probabilitat i processos estocàstics

Implementació de sistemes audiovisuals

Fonaments de xarxes telemàtiques

Fonaments de xarxes telemàtiques

Processadors digitals

Processadors digitals

Acústica

Acústica

Acústica

Acústica

biblioteca.campus.terrassa@upc.edu 937398062