Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POČETAK

Zdravstvene ustanove, zaštita okoliša

škola

bolnica

ljekarna

1/5

Izbaci uljeza.Bolnica, ljekarna, škola, dom zdravlja.

1/5

SLJEDEĆE

1/5

PONOVI

domu zdravlja

bolnici

ljekarni

2/5

Teže bolesti i ozljede liječe se u...

2/5

SLJEDEĆE

2/5

PONOVI

Netočno

Možda

Točno

3/5

Zdravlje ljudi ovisi o zaštiti vode i okoliša od onečišćenja.

3/5

SLJEDEĆE

3/5

PONOVI

Ne

Možda

Da

4/5

Otpad treba razvrstavati.

4/5

SLJEDEĆE

4/5

PONOVI

crveni spremnik

zeleni spremnik

žuti spremnik

5/5

Baterije odlažemo u...

5/5

PONOVNO?

5/5

PONOVI