Want to make creations as awesome as this one?

Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola

More creations to inspire you

SEVEN WONDERS INFOGRAPHIC

Horizontal infographics

7 CONTINENTS

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

Transcript

2022

Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola adventi kalendáriuma

15

22

10

4

5

23

18

9

17

24

20

7

19

13

2

14

16

11

6

1

21

3

12

8

luca nap

megosztás

játék 1

játék 2

jéték 3

Az egyházi év az adventi idővel kezdődik, közelebbről pedig advent első vasárnapjával. Ez nincs egy meghatározott naphoz kötve, de első alkalma mindig a karácsony előtti 4. vasárnap. Tehát az adventi idő négy teljes hét. (…) A négy adventi vasárnap csak abban különbözik egymástól, hogy az első alkalommal megterítjük az Úr asztalát. Ettől eltekintve az egész adventi idő a Krisztus jövetelére figyelmeztet (advenio = jövök, eljövök; adventus = megérkezés, Krisztus érkezése). Az adventnek négyes tekintetét kell figyelembe venni. Először: Krisztus az, akinek eljöveteléről jövendöltek főként az ószövetségi próféták; az egész Ószövetség könyve végeredményben nem egyéb, mint Krisztusra irányuló előremutatás. Másodszor: Krisztus az, aki a prófétai jövendölések szerint valóban eljött, megérkezett karácsonykor. Harmadszor: Krisztus az, akit az állandó mában, a mindenkori jelenben naponta várni kell, hogy újból minden napon megérkezzék; a jövetelvárás tehát legyen a szív állandó történése. Negyedszer: Krisztus az, aki a maga idejében eljön ítélni eleveneket és holtakat, amint ezt az Apostoli Hitvallás tanítja.

Minden gyerek, és az osztályfőnök nevét is fel kell írni egy-egy kis lapra, jól összekeverni, majd mindenki húz egy nevet. Akinek a nevét kihúzta, annak karácsonyig az angyalkája lesz, vagyis vigyáz rá, gondoskodik róla. A játéknak nem célja, hogy kiderüljön, ki kinek az angyalkája, bár ez néha elkerülhetetlen, hogy kitudódjon. A játék összehozza a gyerekeket, a véletlen választásnak köszönhetően pedig fellazítja a klikkeket. Beszélje meg a gyerekekkel, hogy az angyalkának nem szabad megfelelnie a védencéről, mert akkor nagyon szomorú lesz az angyalka nélküli diák. Az ajándékok apró dolgok, inkább gesztusok, nem tárgyak: leveszi az angyal a társa széket, mire beér az iskolába; megkérdezi milyen napja volt; ha bánatos megvigasztalja; megdicséri, ha ügyes volt az órán, vagy a szünetben a játékban.

A játék lényege, hogy minden nap tanulnak valamit a gyerekek egymástól – ez az élmény az ajándék, amit egymástól kapnak. Pedagógusként Ön is tudja, hogy már a kiskamaszokra is jellemző, hogy társaiktól sokkal szívesebben tanulnak, mint a tanártól. Miért ne használhatnánk ezt ki, és erre építve új dolgokkal ismertethetjük meg a gyerekeket, ami maga az ajándék. Minden gyereknek van valami hobbija, amit szívesen csinál: sport, zene, tánc, játék, állatok, videojáték, sütés-főzés stb. Mindenki kiválasztja azt, amit ő nagyon szeret csinálni, és szívesen bemutatná a többieknek, játszana velük a játékával, állatkájával, sportolna velük, vagy megtanítana az osztálynak egy táncot. Naponta beosztják a gyerekeket, hogy minden nap legyen valami élmény, amit megmutatnak egymásnak. Így jobban megismerik társaikat, betekintést nyernek az iskolán kívüli életükbe és tanulnak egymástól valamit, miközben élményt ajándékoznak társaiknak.

Minden gyerek kap egy palackot, befőttes üveget, vagy üres PET palackot. Ezt szépen kidíszíthetik, kifesthetik maguknak és írják rá a nevüket is. Az adventi időszakban minden nap ajándékozzanak egymásnak kedves üzeneteket név nélkül, és dobják be a társuk palackjába, mint egy kis postaládába. Így minden napra jut valamilyen kedves gondolat mindenkinek. Egyszerre lehet több embernek is írni, de legalább egy valakinek kell küldeni üzenetet. Érdemes megbeszélni a diákokkal, hogy figyeljenek egymásra: ne hagyják, hogy a nap végén valaki kedves üzenet nélkül menjen haza. Ezek az üzenetek apró, kedves mondatok, mint pl.: „Ügyes voltál matekon.” „Jó volt veled focizni a szünetben.” „Szomorúnak láttalak, bárcsak holnap jobb kedved lenne!” stb.

A naphoz számos hiedelem és népszokás kapcsolódik. A tél közepének tartották, a nők számára úgynevezett dologtiltó nap volt, mert ilyenkor mindenhol boszorkányok leselkednek. A néphit a jóságos mellett a boszorkányos Lucát is ismerte, aki a neve napján végzett munkát (tűzgyújtást, kenyérsütést, mosást) megbüntette, bevarrta a tyúkok "tojókáját". Nem volt szabad fonni, szőni sem, mert úgy tartották, Luca összekeveri a fonalat, kóccá változtatja, és kócot tesz a vétséget elkövető eszének helyére. A gazdasszonynak sokat kellett ülnie, hogy a kotlósa is jó ülős legyen, és szabad volt babot fejtenie, hogy kifejtse a tyúkból a tojást. Luca-nap estéjén és éjszakáján megengedett volt a tréfálkozás, de még a lopkodás is. Az udvari kútból vizet csentek, nem egy udvar reggelre kapu nélkül maradt, ezt a fiatal legények vagy a szomszédba vitték, vagy a ház tetejére rakták. Időjósló nap is volt, ettől kezdve tizenkét napig, karácsonyig figyelték az időjárást, s minden nap a következő év egy-egy hónapjára nézve adott útmutatást. Szokás volt az is, hogy egy cserépbe búzát vetettek, s ha karácsonyig minden szem kikelt, akkor a következő évben bőséges termésre lehetett számítani. Fiatal legények és leányok kis csoportokban házról házra járva lucáztak, "kotyoltak", rigmusokkal megvarázsolták a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek. A Dél-Alföldön e napon lucapogácsát is sütöttek, amelybe fémpénzt rejtettek a baromfi szaporodása érdekében. Másutt tollakat szúrtak a sülő pogácsába, s akié a legjobban megégett, az a következő tollaspogácsa-sütést már nem élte meg. Szerelmi varázslás is tapadt e naphoz: a lány Lucától karácsonyig minden nap almába harapott, majd az utolsó falattal az utcára ment, és az első szembejövő fiú lett a férje. Aki szép akart lenni, a Luca napján vízbe tett almából evett, s abban a vízben mosdott. Luca-szék készítéseEzen a napon kezdték el készíteni a Luca székét, melynek karácsonyra kellett elkészülnie. A kilencféle fából (kökény, boróka, jávor, körte, som, jegenyefenyő, akác, cser és rózsafa) faragott, három-, négy-, hat- vagy akár tizenhárom lábú székben egy szög sem lehetett, és 13 darabból 13 nap alatt kellett összeállítani. (A hosszú munka miatt terjedt el a szólás, hogy olyan lassan készül, mint a Luca széke.) Aki pont karácsonyra készült el vele, az az éjféli misén ráállva meglátta a boszorkányokat, akik ilyenkor szarvat viselnek. A bátor férfiaknak azonban a leleplezett boszorkányok elől gyorsan menekülniük kellett, ezért mákot szórtak szét hazafelé, mert ezt a gonosz lelkeknek fel kellett szedniük, ők pedig ezalatt egérutat nyerhettek. A ház ajtajára belülről bűvös erejű pentagramot, avagy boszorkányszöget rajzoltak, ez a szabályos ötszög köré írt öt egyenlő szárú háromszögből kialakuló csillag távol tartotta a boszorkányokat, a széket pedig elégették, ami a boszorkányok végét is jelentette. A gonosz elleni védekezésül fokhagymát tettek a kulcslyukba, kést vágtak a bal ajtófélfába, és keresztbe állították a söprűt. Református vidékeken volt szokás a lucaszék keresztútra vitele, körülkerítése krétával, hogy így megláthassák az ott gyülekező boszorkányokat.

 • Írjatok levelet a Jézuskának
 • Készítsetek karácsonyi üdvözlőlapot
 • Készítsetek mézeskalácsot
 • Szárítsatok ki a radiátoron pár mandarin vagy narancs szeletet
 • Tanuljatok meg egy karácsonyi dalt közösen
 • Találjatok ki közösen egy karácsonyi mesét
 • Csináljatok ujjlenyomatos emléklapot
 • Énekeljetek karácsonyi dalokat, mondjatok karácsonyi mondókákat
 • Juttassatok el pár nem használt játékot a rászorulóknak
 • Színezzetek közösen karácsonyi kifestőket
 • Vágjatok ki hópihéket papírból

1