Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zachraň poklad v královské hrobce!

Nacházíš se ve starověkém Egyptě, v údolí králů. Když obstojíš ve zkouškách, zabráníš zákeřným zlodějům vykrást Tutanchamonovu hrobku.

To se ti podaří pouze pokud splníš všechny úkoly!

Ocitáš se v rozsedlině vápencových skal, kterému se říká Údolí králů. Všimneš si cesty ve skalní stěně a chceš ho prozkoumat. Vypadá to, že za ní je vchod do jeskyně. Měj se na pozoru! O nebezpečí uvnitř hrobek kolují děsivé příběhy! Jaké největší nebezpečí tě čeká?

Pokud si myslíš, že faraonova kletba, klikni na

Pokud si myslíš, že hadi a štíři, klikni na

Kdepak, je to jen fáma! Když byla v roce 1922 konečně hrobka faraona Tutanchamona otevřena, někteří dělníci krátce nato zemřeli. Říkalo se, že faraon na ně uvalil kletbu. Mnoho dalších lidí, kteří se otevření zúčastnili, např. archeolog Howard Carter, se dožilo vysokého věku.

Klikni na mumii, ať překonáš svůj strach!

Ano, hadi a štíři tě ohrožují mnohem více, dávej si na ně dobrý pozor.

Jak si se sem dostal? Sem můžou jen ti, kteří pracujína výzdobě hrobek! Jestlichceš jít dál, nejprve sitě prověřím, jestli nejsi nějaký cizívetřelec...

Prokázal jsi, že Egypt znáš a strážce tě nechal projít. Vpravo na zdi vidíš boha Osirise, který ti sem pomohl. Je to bůh posmrtného života a podsvětí - jeho pomoc se ti tu bude hodit.

Když najdeš posvátného brouka, Skarabea, dostaneš se dál...

Tak tohle je vroubenka americká.

Je krásný, viď, ale je to zlatohlávek.

Už ten strážce odešel? Koukej mi říct, kde najdu pokladnici! A ne že o tom někde cekneš, nebo si tě najdu...

Kde lítáš, potřebují tě venku. Teď mi nic neříkej, není tvoje starost řešit, kdo se tu pohybuje. Běž k řece.

Cestou tě bude provázet bůh záplav, ryb a vodních ptáků. Jmenuje se HAPI. Najdeš ho?

Čeká tě cesta po řece Nil a ty můžeš cestou sledovat obyvatele Egypta a jejich život. Tvoje cesta bude pokračovat pouze pokud správně odpovíš...

To je bůh slunce - Re. Vidíš ten sluneční kotouč na jeho hlavě? I on má hlavu sokola...

Má sice ptačí hlavu sokola, ale je to Hór, bůh nebes. (Mimochodem také syn tvého průvodce z hrobky - Osirise)

OTÁZKA 1/3

Obyčejní egyptští rolníci měli těžký život, jejich roční období se dělilo na tři období: období záplav, setí a sklizně. Co bys v jejich domech z nepálených cihel URČITĚ NENAŠEL?

rohože na spaní

stůl a hliněné nádobí

dřevěný nábytek

Kdepak!Zkus něco, co bylo v Egyptě asi vážně drahé...

ZKUS TO ZNOVU

PLUJI DÁL!

ANO!Dřevo si takový obyčejný rolník, kterého vidíš na obrázku, nemohl dovolit...

OTÁZKA 2/3

Zatímco se rolník dřel na poli, jeho žena se starala o to, aby byla doma voda. Co myslíš, že připravila svému muži k večeři?

chléb a pivo

maso a víno

koláče a mléko

Kdepak!Víno a maso si mohli dovolit jen ti nejbohatší, sladké bylo jen ovoce a med...

ZKUS TO ZNOVU

PLUJI DÁL!

ANO!Někdy ovšem svému muži nepřipravovala žádné jídlo, to když na něj přišla řada, aby si splnil povinnost veřejných prací na stavbě hrobek faraonů. Jako na obrázku..

OTÁZKA 3/3

Sice měla rolníkova žena těžký život, ale vlastně měla štěstí - měla totiž manžela, který ji živil. Co mohla dělat učinit svobodná egyptská dívka, pokud přišla o rodiče - tudíž o někoho, kdo se o ni staral?

žádat o finanční podporu egyptské úředníky

prodat sebe sama do otroctví, čímž získala jídlo a ubytování

okamžitě se provdat nebo spáchat sebevraždu

Ale ne!O takové sociální podpoře si starověcí Egypťané mohli nechat jen zdát.

ZKUS TO ZNOVU

Nene,bylo to s ní hodně špatné, ale tak moc ne.

ZKUS TO ZNOVU

Jsi na místě!

ANO! Taková dívka při prodeji uzavřela s novým pánem kupní smlouvu a stala se součástí majetku, v případě pánovy smrti i dědictvím. To se vztahuje i na její děti. Z otroctví by se dostala pouze sňatkem se svobodným mužem.

Jsi v egyptském městě Memfis, tvůj průvodce na lodi ti vysvětlil, že máš jít přímo k paláci.

Na ulici cestou potkáš egyptskou léčitelku a svěříš se jí se svým problémem...

Pomoci ti může jen hlavní kněz, teď pojď se mnou.

Á, už jsi tady. Vítej v Krásném domě - říkali, že mi někoho pošlou. Pojď mi pomoci...

1/5

Při balzamování na sobě má vrchní balzamovač tuto masku protože:

Jde o masku boha zemřelých, Anupa.

Chrání ho před zápachem.

Nesmí ho nikdo poznat.

mumifikace

Neboj, na zápach byl zvyklý...

Kdepak, svou totožnost skrývat nemusel.

2/5

Vyber z obrázků nástroj, který se používá pro vyjmutí faraonova mozku z hlavy:

Správně, bůh zemřelých měl šakalí hlavu, neboť toto zvíře bylo často viděno na pohřebištích..

mumifikace

To je pinzeta, tou by se to nezvládlo...

To je skalpel, ale tím se to hlavy bez jejího porušení nedostanu...

3/5

Nyní se z těla vyjmou všechny vnitřní orgány až na jeden - který v těle zůstane?

Ano, mozek se vytahoval hákem skrz nos či očnice. Egypťané ho nepovažovali za důležitý orgán, tak ho vyhazovali.

játra

srdce

žaludek

mumifikace

Ne, játra se při balzamování odstraňují.

Ne, žaludek se při balzamování odstraňuje.

4/5

Na obrázku jsou nádoby, do kterých se orgány umísťují - říká se jim:

Správně. V těle se ponechává srdce, které bude součástí obřadu v posmrtném životě.

urny

kanopy

sošky

Mají sice božské hlavy, ale jsou duté...

mumifikace

Ne, tak říkáme dnešním nádobám na uložení popela po kremaci.

5/5

Tělo se pak muselo na 70 dní do něčeho naložit, aby se zabránilo rozkladu. Co to bylo?

Ano, kanopy. Každá měla zvířecí hlavu představující nějakého boha.

ocet

sůl (natron)

tělo se sušilo na slunci

mumifikace

Kdepak, ocet to nebyl.

To by si asi na faraonovi smlslo nějaké zvíře.

5/5

Skvělé, prošel jsi školením v balzamování!

POKRAČUJ

Lorem ipsum dolor sit amet

mumifikace

Díváš se na Tutanchamonovu posmrtnou masku, když zemřel, bylo mu pouhých 20 let...

Vycházíš ven z Krásného domu za palácem, aby ses vrátil zpět do Údolí králů - ten zloděj se tam třeba stále pohybuje. A hlavního kněze jsi už v paláci nezastihl. Klikni na další zvíře, které Egypťané považovali za posvátné.

Krokodýla se spíš dost báli.

To je šakal, moc úcty nevzbuzoval...

PRAVDANEBO LEŽ

Start

Cestou z paláce míjíš běžné Egypťany a sleduješ jejich zvyky - někdy se nestačíš divit. Je pravda, co sis o nich vždy myslel/a?

pravda

LEŽ

Egyptské ženy si oholily obočí, když držely smutek za smrt svého manžela.

1/4

Ne, obočí si holily, když držely smutek za svou kočku. A nejen to, v Egyptě lidé své kočky i nechávali mumifikovat!

LEŽ

1/4

DÁL

PRAVDA

LEŽ

Při mletí obilí dávali Egypťané do drtičů písek. Jeho zrnka se dostala i do mouky a ničila jim zuby.

2/4

Ano, je to tak. Dokládají to zkažené chrupy nalezených lidských koster...

2/4

DÁL

PRAVDA

pravda

lež

Ačkoliv se jednalo o starověkou říši, tresty za drobná provinění jako krádež či lež byly mírné - většinou jen výprask holí.

3/4

No tak to ani náhodou. Pokud Egypťan někoho podvedl, usekly mu uši a nos. Když někoho zabil, utopili ho v Nilu...

LEŽ

3/4

DÁL

pravda

lež

Už víš, že egyptští lékaři měli poměrně značné znalosti. Rakovinu sice léčit neuměli, ale dokázali třeba vyrobit protézu!

4/4

Ano! A navíc se jejich lékaři již specializovali - měli oční lékaře, lékaře pro ženské potíže apod.

4/4

DOKONČIT

PRAVDA

Čeká tě cesta zpět do údolí králů a ty stále nevíš, jak zabránit lupiči, aby vykradl Tutanchamonovu novou hrobku. Jsi tak zabrán v myšlenkách, že ti cesta rychle uteče...

Konečně hlavní kněz, kterému můžeš vše říct! Máš jeho svolení lupiče sám dopadnout, kněz sám se musí chystat na pohřební obřad.Když se ohlédneš, uvidíš vykradače hrobek - klikni na něj a pusť se do posledního úkolu - pokud jej splníš, znamená to, že jsi jej dopadl!

Hrobka se musí zapečetit...

Díky tvému usilí byl lupič dopaden - schovával se u pokladnice. Nyní můžeme faraona uložit do jeho sarkofágu.

Zvol správný nápis pro MAAT...

Podívej se do tabulky.

Podívej se do tabulky.

Děkuji ti, budu ti posmrtně navždy zavázán...