Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

OBJECTIUS CURRICULARS

ROBÒTICA

ACTIVITATS FORA DE LA CLASSE

TEMPORITZACIÓ

MATERIALS

FORMACIÓ

VOLUNTARIAT

Conèixer màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment. Disseny, construcció i programació de robots. Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg de la història.

  • Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que permeti arribar a una solució correcta, tenint en compte criteris d’estalvi de recursos i respecte pel medi ambient i seguint les normes de seguretat de treball amb eines i materials.
  • Resoldre i identificar problemes tecnològics proposant una solució que ha de passar per la recerca d’informació, el disseny, la planificació, el desenvolupament i l’avaluació d’aquesta solució.
  • Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els progra- mes informàtics adients per a la resolució d’un problema concret o per a la representació i disseny d’objectes o processos.
  • Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar-ne la idoneïtat.
  • Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que fan, aprendre la millor forma d’utilitzar-los i controlar-los i entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.
  • Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.

ESO

C. SUPERIOR

C. INICIAL

C. MITJÀ

C. INFANTIL

C. INFANTIL

Bee bots

C. INICIAL

code

cubet0

C. MITJÀ

probot

code

lego we do

C. SUPERIOR

scratch

lego spyke prime

ESO

impressió 3d

lego spyke prime

tecnología

Arduino amb el programari arduinoblocks

robòtica

MATINALS

JORNADES CULTURALS

FIRA ROBOLOT

A tecnología.

Optativa trimestral a 3r.

A tecnología.

ARDUINO

LEGO SPYKE PRIME

LEGO SPYKE PRIME

2n trimestre: 2 sessions. 3r trimestre: 2 sessions.

5è A: divendres tarda5è B: dimecres després del pati6è A i B: dimarts després del pati

LEGO SPYKE PRIME

1 sessió abans de Setmana Santa i una altra després.

Mentre uns fan Innovamat, els altres fan Cubeto.

A les hores de plàstica.

3r A:3r B:4rt A: divendres tarda4rt B: dilluns tarda

I CODE

CUBETO

2n A: 11:30 - 12: 30h, dimecres2n B: 10-11h, dimecres

1r A: 9-10h, dimecres1r B: 9-10h, dijous

CUBETO

BEE BOTS

BEE BOTS

ESO

C. SUPERIOR

C. MITJÀ

C. INICIAL

SITUACIÓ POST-PANDÈMIA

SITUACIÓ PANDÈMIA

C. INFANTIL

dinamització de 3r Eso al professorat

Els alumnes de 4rt eso ensenyen lego skype als de 6è de primària