Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Trokut

POČETAK

Prikazan je trokut ABC.

Da

Ne

1

SLJEDEĆE

IZVRSNO!

Ovako označavamo...

vrhove trokuta

kutove trokuta

2

stranice trokuta

SLJEDEĆE

IZVRSNO!

A, B i C su...

stranice trokuta

dužine trokuta

vrhovi trokuta

3

SLJEDEĆE

IZVRSNO!

Čitamo: trokut ABC

Ne

Da

I da i ne

4

SLJEDEĆE

IZVRSNO!

Kod označavanja vrhova u trokutu obično se krećemo smjerom...

koji nam se dopada

u smjeru kazaljke na satu

suprotnim od kazaljke na satu

5

PONOVNO?

IZVRSNO!

O, NE!

POKUŠAJ PONOVNO.