Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

start

Aniele dobroci - módl się za nami

Błogosławiona Karolina Kózka

Działalność apostolska

Nauka

Proces

Kult

Wojna

ojna

Wojna

Miłość

Działalność apostolska

Nauka

Codzienność

Betlejemka

Dzieciństwo

Index

Wał - Ruda

Kraków

Warszawa

Błogosławiona Karolina Kózkówna urdziła się 2 sierpnia 1898 roku.

Dzieciństwo

Przyszła na świat we wsi Wał-Ruda nad Dunajcem, 23 km od Tarnowa,w przysiółku o nazwie Śmietana.5 dni później przyjęła chrzest święty w kościele parafialnym w Radłowie.

Błogosławiona Karolina była czwartym spośród jedenaściorga dzieci Jana i Marii z Borzęckich. Życie Karoliny było zwyczajne i proste, ale przepojone miłością Boga. Często powtarzała: „Aby nas Jezus kochał i abyśmy Jezusa kochali”. Kózkowie mieszkali w drewnianym domu z jedną izbą mieszkalną. W domu błogosławionej w niedziele i święta zbierali się ludzie na wspólną modlitwę i czytanie prasy katolickiej. Ich dom nazwano nawet Betlejemką.

"Betlejemka"

W południe odmawiało się Anioł Pański, po czym następował typowy wiejski obiad: ziemniaki z kapustą, groch, bób lub kasza, w niedziele zaś kluski lub pierogi; mięso u Kózków zjawiało się tylko w wielkie święta.

Krzątając się przy porannych obrządkach, śpiewali Godzinki.

Pracowity dzień kończył się wieczerzą, którą poprzedzała wspólna modlitwa Anioł Pański. Około dziewiątej wszyscy klękali do pacierza, po czym szło się spać.

Śniadanie, a następnie każdy szedł do swoich zajęć: młodsze dzieci do szkoły, starsze zostawały do pracy w gospodarstwie lub u sąsiadów, podobnie rodzice.

Dzień rozpoczynał się bardzo wcześnie:w lecie – o 4.00,w zimie – o 5.00.

Dzień w domu rodziny Kózków zapewne nie wiele się różnił się od życia ówczesnych rodzin, Codzienne życie wypełniała im ciężka praca oraz nieustająca modlitwa.

Dzień w rodzinie Kózków

Zwykle w niedzielne popołudnia do domu Kózków schodzili się sąsiedzi. Wspólnie odmawiano modlitwy, śpiewano – zależnie od okresu – kolędy, pieśni wielkopostne czy maryjne, czytywano Pismo Święte czy żywoty świętych, a także czasopisma religijne.

a niedziela?

Nieco inaczej było w niedziele i święta. Rano, o ósmej rodzice wychodzili do kościoła do Radłowa (ponad 7 km), by przed sumą śpiewać różaniec, dzieci zaś wychodziły nieco później. Po powrocie z kościoła wszyscy zasiadali do obiadu, po czym ktoś z rodziny znów szedł do kościoła na nieszpory, pozostali zaś wypełniali wolny czas czytaniem czy śpiewem; dzieci opowiadały, co zapamiętały z kazania.

Karolina uczyła się w wiejskiej czteroklasowej szkole, gdzie nauka trwała sześć lat. Po jej zakończeniu chodziła jeszcze do klasy uzupełniającej, trzy razy w tygodniu. Była wzorową uczennicą. Szczególnie lubiła religię. Koleżanki ze szkoły chętnie z nią przebywały, bo byłazawsze szczera, pogodna i serdeczna. Dzieliła się chlebem, którego sama nie miała za wiele. Udzielała życzliwych napomnień. Podczas lekcji religii i kazań była zawsze skupiona.

Nauka w szkole

Działalność Apostolska

Karolina czytała Pismo Święte, życiorysy świętych, książki i pisma religijne. Miała dużą wiedzę na temat prawd wiary. Bardzo często przychodzili do niej ludzie ze wsi, którym wyjaśniała prawdy Boże. Pomagała mu księdzu proboszczowi w organizowaniu życia parafialnego. Jak sam powiedział, była jego prawą ręką. Karolina wykorzystywała zdobytą wiedzę religijną – katechizowała biedne dzieci ze wsi, uczyła je katechizmu, pożyczała im książki o świętych.Ludzie nazywali ją „aniołem”, „pierwszą duszą do nieba”, „najpobożniejszą dziewczyną w parafii”.

Miłość do Jezusa i Maryi

  • gorliwie uczestniczyła we Mszy Świętej;
  • długo adorowała Pana Jezusa w tabernakulum;
  • czciła serce Pana Jezusa, wynagradzając Mu Komunią Świętą w pierwsze piątki miesiąca;
  • kochała też Maryję, codziennie odmawiała różaniec. Modlitwa "Zdrowaś Maryjo" sprawiała jej wiele radości.

Jej apostolska działalności przejawiała się w przynależności do grup parafialnych, takich jak: Żywy Różaniec, Apostolstwo Modlitwy, Bractwo Wstrzemięźliwości.

"Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oczyść moje sercez wszelkiego zła, które nie pozwala mi doświadczaći cieszyć się darem czystej miłości."

bł. Karolina

Po opuszczeniu domu żołdak rozkazał im iść w stronę lasu. Nie pomogły żadne tłumaczenia i protesty z ich strony. Na stanowczy rozkaz żołnierza ojciec pozostawia Karolinę.

Wybuchła I wojna światowa. Wojska rosyjskie znalazły się na ziemiach zaboru austriackiego i bardzo szybko posuwały się na zachód. Na początku listopada pojawiły się już w okolicach Tarnowa, który zajęły. Mieszkańców wioski, w której mieszkała Karolina, ogarnął strach. We wsi zostało niewielu mężczyzn, większość kobiet i dzieci.Dnia 18 listopada Karolina Kózkówna chciała pójść do kościoła, ale mama nie pozwoliła jej, bo się o nią bała. Stwierdziła, że w domu będzie bezpieczniejsza. Około godziny 9.00 nieoczekiwanie wszedł do domużołnierz rosyjski. Kazał się ubrać Karolinie i jej ojcu. Powiedział, że idą do komendanta, a dziewczyna wskaże im drogę.

Wybuch wojny

Karolina została sama i mogła liczyć tylko na siebie. Postanowiła walczyć o swoją godnośći życie. Wyrwała się żołnierzowi i zaczęła uciekać, miała nadzieję, że zgubi go na bagnach. Niestety, rozwścieczony żołnierz dogonił ją i zadał jej liczne rany cięte. Karolina umiera.

Krolina została pochowana6 grudnia 1914 r. na cmentarzu grzebalnym, gdzie postawiono figurę Najświętszej Maryi Niepokalanej. Jej pogrzeb był pierwszym przejawem jej kultu. Mimo wojny przybyły ponad 3 tysiące ludzi. W całej okolicy panowało głębokie przeświadczenie o świętości jej życia i heroicznej obronie czystości. Po trzech latach jej zwłoki przeniesiono na cmentarz przykościelny i umieszczono je w metalowej trumnie w grobowcu.

Kult

Proces beatyfikacyjny odkładany był z roku na rok. Powodem była wojna i trudne czasy powojenne.W końcu jednak został rozpoczęty.Prowadził go biskup Jerzy Ablewicz. Dnia 10 czerwca 1987 r. podczasMszy Świętej na tarnowskich Błoniach, Ojciec ŚwiętyJan Paweł II ogłosiłKarolinę Kózkę błogosławioną.

Proces beatyfikacyjny

Jej wspomnienie obchodzimy18 listopada.

Bł. Karolina Kózkówna jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

Błogosławiona Karolino - módl się za nami! Dziękuję !