Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Congressos internacionals

importem i exportem coneixement

REUNIÓ SUPERVISORS DE ISTFP. INSBRUCK, AUSTRIA 25 de setembre de 2021 Teresa Ribalta i Brenda Tarragona Reeixit i productiu Bi-Anual congrés ISTFP de supervisors: en Memòria de Gerhard Damman. L'objectiu ha estat millorar tècniques per a ajudar els estudiants a desenvolupar competències i adherències per a les millors pràctiques de la TFP.

Congressos nacionals

importem i exportem coneixement

XVI JORNADES IAN-E. APEGO EN TEMPS DE PANDÈMIA 14 d'octubre de 2021 Teresa Ribalta Va ser una trobada multidisciplinar organitzada per la Unitat del sistema nerviós central de la multinacional espanyola Exeltis, reunint a més de 300 experts de psiquiatria i de neurologia. Es van abordar qüestions com el paper del cervell i el llenguatge en l’evolució de l’ésser humà, i reptes clínics com el diagnòstic i tractament de l’epilèpsia, la depressió, síndrome de Tourette o les malalties neurodegeneratives.

AEPNYA 2021: 64 CONGRÉS DE PSIQUIATRÍA DEL NEN I ADOLESCENT 3 i 4 de juny de 2021 Miguel Cardenas, Eulàlia Anglada i Israel Bobadilla Tractaments grupals específics integrats dins d'un model ambulatori comunitari. L'objectiu del simposium és presentar 3 experiències de psicoteràpies grupals dins de la xarxa de salut mental del Baix de Llobregat, caracteritzades per la seva alta especificitat i fàcil accessibilitat des d'un model ambulatori i comunitari integrat entre diversos prestadors de salut mental.

  • Implementació de la Teràpia Dialèctic Conductual (DBT) per al tractament del Trastorn de personalitat límit integrada en una xarxa d'atenció ambulatòria.
  • Xarxa de grups multifamiliars per a la prevenció de la psicosi d'inici precoç (PENSA): Descripció qualitativa al cap d'un any d'implementació.
  • Grups Multifamiliars Kidstime, per als efectes dels problemes de salut mental parental: una experiència de prevenció primària i secundària entre dispositius infantils i d'adults.
Aquestes intervencions es realitzen de manera coordinada i integrada entre professionals de diversos dispositius d'atenció a salut mental ambulatoris (CSMIJ, CSMA, Hospitals de dia, CAS) i permeten augmentar el nombre de pacients i famílies de cara a poder dur a terme la intervenció grupal amb millor adherència, efectivitat, accessibilitat i potenciar la continuïtat de cures segons el nivell d'intervenció. Enllaç de la notícia

XIII CONGRÉS NACIONAL DE TLP. EL DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT PATOLÒGICA: A la recerca de SINERGIES 10 de juny de 2021 Eulalia Anglada, Anabel Garcia i Tuulikki Trias. Va tenir lloc a Vigo Teresa Ribalta, directora general de la Fundació Orienta, va moderar el simpòsium de Salut Mental: Intervenció en les crisis del Trastorn Límit de la Personalitat, des de l’adolescència a l’edat adulta. Tuulikki Trias, Psiquiatre, juntament amb Anabel García, treballadora social, van parlar de la Intervenció domiciliària i estratègies de gestió de situacions de crisi en adolescents amb TLP. Eulàlia Anglada, Psiquiatre, va centrar el seu tema en les Estratègies per mantenir els objectius acadèmics en un context de TLP en l’adolescència. Enllaç de la notícia

XIII CONGRÉS NACIONAL DE TLP. EL DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT PATOLÒGICA: A la recerca de SINERGIES 10 de juny de 2021 Alfons Icart, Teresa Ribalta, Brenda Tarragona i Juan Ubeda Va tenir lloc a Vigo. Teresa Ribalta, directora general de la Fundació Orienta, va moderar el simpòsium de Salut Mental: Intervenció en les crisis del Trastorn Límit de la Personalitat, des de l’adolescència a l’edat adulta. Tuulikki Trias, Psiquiatre, juntament amb Anabel García, treballadora social, van parlar de la Intervenció domiciliària i estratègies de gestió de situacions de crisi en adolescents amb TLP. Eulàlia Anglada, Psiquiatre, va centrar el seu tema en les Estratègies per mantenir els objectius acadèmics en un context de TLP en l’adolescència. Enllaç de la notícia

AEPNYA 2021: 64 CONGRÉS DE PSIQUIATRÍA DEL NEN I ADOLESCENT 3 i 4 de juny de 2021 Ilenia Gori i Montse Balcells Tractaments específics en TEA des de diferents dispositius d'intervenció : Hospitalari, Comunitari i Escolar. L'objectiu d'aquest simposi serà presentar tres experiències d'intervencions per a nens i nenes TEA en la xarxa pública de salut mental infantojuvenil de Catalunya, caracteritzats per una alta especificitat:

  • Programa de comunicació: PAI PECS. Els objectius són descriure el programa per a la introducció del sistema PECS (Picture Exchange Communication System) en pacients TEA amb alteració greu del llenguatge i oferir els primers resultats descriptius. El programa consta de 12 sessions individuals en àmbit hospitalari en les quals són presents els pares, i 1 sessió en context natural. Els resultats mostren un augment de les habilitats comunicatives dels pacients i que aquestes es poden generalitzar a casa i a l'escola.
  • Programa Pas a Pas, programa d'atenció comunitari de nens autistes de 5-7 anys i les seves famílies, enfocat a la transició des dels centres d'atenció precoç (CDIAP) als centres de salut mental ambulatoris infantojuvenils (CSMIJ), amb un tractament ambulatori intensiu. Presentació de la seva estructura i dels resultats del primer any d'intervenció. Presenta: Ilenia Gori.
  • Programa TGD, descripció d'un programa d'atenció a l'escola, que consisteix a aplicar en el marc escolar un model assistencial global als nens amb autisme i psicosis infantils que són atesos al CSMIJ i alhora escolaritzats en el centre d'educació especial. Presenta: Montse Balcells.
Enllaç de la notícia

BARCELONA

Congressos a catalunya

importem i exportem coneixement

XXXII CONGRÉS NACIONAL DE SEPYPNA “INTERVENCIONS PSICOTERAPÈUTIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ" 15 d'abril de 2021 Pau Gil i Vinyet Eroles Els nostres companys Pau Gil, educador social i Vinyet Eroles, infermera de l’Hospital de dia per a adolescents de Gavà (Fundació Orienta), van presentar la seva ponència: Grup terapèutic “No T’intoxiquis” per a adolescents de 12 a 18 anys ingressats a l’Hospital de dia. Aquest programa atén amb una mirada global les dificultats dels pacients amb problemàtica de Salut Mental i consum de substàncies tòxiques com el cànnabis, l’alcohol, el tàbac i les drogues químiques. Enllaç de la notícia

COMPETÈNCIA CULTURAL EN SALUT MENTAL. Intervenció psicosocial amb grups especialment vulnerables (RSÀmbitSud) 22 i 23 de gener de 2021 Judit Mesa i Charo Carrasco La multiculturalitat i la immigració representen reptes considerables per als professionals de la salut i els dels serveis socials. Cada vegada és més evident la dificultat que comporta oferir una atenció integral que prengui en compte els aspectes psicosocials presents en els pacients d'orígens ètnics diversos i immigrants. Aquest curs s'ha dissenyat per a proporcionar als professionals eines que puguin incorporar a la seva pràctica diària, per a guanyar confiança i millorar així la qualitat del seu treball amb pacients immigrants, especialment aquells que es troben en situació d'alta vulnerabilitat, com són els adolescents i joves migrants sols, els sol·licitants d'asil i les dones víctimes de tràfic.

JORNADA: VIABILITAT DE GÈNERE, ACOMPANYAMENT A LA INFANCIA I ADOLESCÈNCIA I EL SEU ENTORN. 14 de maig de 2021 Angels Vicente Aquesta Jornada va oferir una revisió conceptual de la identitat de gènere en la infància i l'adolescència. En l'actualitat hi ha una major i creixent visibilitat de les variabilitats de gènere i dels comportamentes de gènere no normatius en la infància i l'adolescència. S'evidencia una relació entre el malestar personal i el rebuig social sofert per les persones amb exprerssions de gènere diverses, ja que se'ls demana intencionadament que s'adequin a les normes de gènere vigents.

Primera Jornada - FIM (Federació Iberoamericana de Mentalització) CONSTRUINT PONTS 28 i 29 de maig de 2021 B. Tarragona, I. Bobadilla, B. Berenguer, T. Sanchez, E. Urpinas, A. Garcia, I. Gori. L’objectiu d’aquesta trobada era aportar, compartir i descobrir intuïcions en el procés psicoterapèutic. Es van fer diversos tallers dedicats a la introducció del pensament de Bion.

CONGRÉS CATALA DE LA SALUT 3 de juny de 2021 Alfons Icart i Jordi Borràs Es va celebrar a Barcelona la 7a edició del Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència. En aquesta edició es va abordar un conjunt divers de problemàtiques sota el lema Transicions, Exclusions, Soledats: Desafiaments i Respostes”, des d’una perspectiva multidisciplinària i intersectorial. Partint de l’actual crisi sanitària, econòmica i social, i la seva repercussió en la salut mental de la població infanto-juvenil. Enllaç de la notícia

Jornada Transexualitat i família 19 de febrer de 2021 Beatriz Berenguer Aquesta Jornada va oferir una revisió conceptual de la identitat de gènere en la infància i l'adolescència. En l'actualitat hi ha una major i creixent visibilitat de les variabilitats de gènere i dels comportamentes de gènere no normatius en la infància i l'adolescència. S'evidencia una relació entre el malestar personal i el rebuig social sofert per les persones amb exprerssions de gènere diverses, ja que se'ls demana intencionadament que s'adequin a les normes de gènere vigents.

Jornada MARES Salut Mental Perinatal 7 de maig de 2021 Beatriz Berenguer Seminari sobre inclinació, clínica i recerca en el qual s'aplica la tècnica terapèutica de vídeo intervenció i el micro anàlisi en vídeo de les interaccions entre pares i fills per a promoure les habilitats de mentalització en nens, adolescents i els seus pares.

VIII JORNADES TLP - DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL DE L'ORGANITZACIÓ LÍMIT DE LA PERSONALITAT (OLP) 6 i 7 de maig de 2021 S. D'Agostin, E. Anglada, S. Basco, I. Bobadilla, S. Borro, R. Castillo, E. Cortazar, X. Costa, L. Edo, I. Gori, E. Martin, N. Reyes, V. Ribes, J.P. Rozen, A. Sancho, P. Tardio, A. Tormo, T. Trias, J. Ubeda, A. Vicente. Els passats 6 i 7 de maig es van celebrar les VIII Jornades de Grup-TLP Barcelona. Aquest any el tema principal ha estat el Diagnòstic diferencial de l’Organització Límit de la Personalitat (OLP) i hem tingut el luxe de comptar amb el prof. Otto Kernberg. El prof. Kernberg va fer una ponència sobre diagnòstic diferencial entre la OLP i l’espectre autista i els trastorns afectius. Després d’una petita pausa, va tenir lloc una supervisió d’un cas d’adolescents, a càrrec de la Dra. Tuulikki Trias, psiquiatra de la Fundació Orienta, que va aportar als assistents la visió del fundador de la TFP sobre diferents intervencions terapèutiques. El segon i últim dia de la jornada, el prof. Kernberg va començar amb la seva ponència sobre diagnòstic diferencial entre l’OLP i els problemes a l’adolescència, el trastorn per estrès posttraumàtic i el TDAH. Enllaç a la notícia

XXXVI Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi 6 de novembre de 2021 Teresa Ribalta Van tenir com a objectiu la difusió del coneixement psicoanalític i l’intercanvi científic entre psicoanalistes i altres professionals que treballen en les diverses àrees d’aplicacions de la psicoanàlisi. Són, també, una porta oberta als estudiants, un espai de trobada i d’intercanvi amb professionals d’experiència.