Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POLSKIEPIEŚNIPATRIOTYCZNE

10 NAJWAŻNIEJSZYCH POLSKICH PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

10. Pieśń legionów.

9. Czerwone maki na Monte Cassino,

7. Wszystko, co nasze,

6. My, Pierwsza Brygada,

5. Rota,

4. Boże coś Polskę,

3. Hymn do miłości Ojczyzny,

2. Gaude Mater Polonia,

8. Marsz Polonii,

1. Bogurodzica,

Spis utworów

BOGURODZICA

Jest to najstarsza polska pieśń religijna, a zarazem najstarsza pieśń bojowa polskiego rycerstwa.Pochodzi prawdopodobnie z końca XIII w. Była oficjalnym hymnem dynastii Jagiellonów, niewykluczone, że napisanym w roku 1386 z okazji koronacji Władysława Jagiełły na króla Polski. W Śpiewniku pieśni patriotycznej pojawia się stwierdzenie, iż utwór mógł powstać już w XII w. Kunsztowna i oryginalna melodia tego utworu jest dziełem wybitnego kompozytora, niestety nieznanego choćby z imienia.

BOGURODZICA

GAUDE MATER POLONIA

"Gaude Mater Polonia" (Raduj się, matko Polsko) – polski średniowieczny hymn ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa skomponowany do słów Wincentego z Kielczy.W tłumaczeniu na język polski tytuł brzmi "Raduj się, Matko Polsko". Utwór, którego najstarszy zapis zachował się w "Antyfonarzu Kieleckim" z 1372 roku, po raz pierwszy został wykonany w Krakowie podczas uroczystości kanonizacyjnych w 1254 roku, 8 maja. Pieśń tą śpiewało rycerstwo polskie po odniesionym zwycięstwie. Później pieśń towarzyszyła uroczystościom narodowym.

GAUDE MATER POLONIA

Hymn do miłości Ojczyzny

"Hymn do miłości Ojczyzny" pełnił rolę polskiego hymnu narodowego końca XVIIIw. Strofą tą zadebiutował w 1774 roku Ignacy Krasicki, który odczytał utwór podczas jednego z obiadów czwartkowych. Napisał ten utwór jako hymn dla Szkoły Rycerskiej.Z powstaniem wiersza wiąże się legenda: kareta, którą jechał biskup Krasicki, spiesząc na obiad czwartkowy, potrąciła starego żołnierza. Umierający z ogromną mocą mówił o świętej miłości ojczyzny, o bliznach – pamiątkach bitew, o śmierci, która przestała być straszna. Więź między starym wiarusem a biskupem, która wytworzyła się w chwili śmierci, stała się natchnieniem do napisania "Hymnu do miłości Ojczyzny".

Hymn do miłości Ojczyzny

Boże coś Polskę

"Boże, coś Polskę" to katolicka pieśń patriotyczna, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy.Podczas masowych manifestacji narodowych poprzedzających wybuch powstania styczniowego,śpiewano tę pieśń jako hymn patriotyczny.W roku 1862 pieśń została zakazana w zaborze rosyjskim, a rok później stała się hymnem powstania styczniowego.Po uzyskaniu niepodległości w roku 1918 śpiewano ją ze słowami: "Ojczyznę wolną pobłogosław Panie", by w czasach okupacji hitlerowskiej oraz w PRL ponownie powrócić do wersji, w której naród prosi Boga o przywrócenie wolności: "Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!".

Boże coś Polskę

Rota

"Rota" – napisany w 1908 r. na Śląsku Cieszyńskim wiersz Marii Konopnickiej. Utwór powstał pod wpływem oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim.Wiersz składa się z czterech zwrotek, z czego trzy stanowią kanon jednej z polskich pieśni patriotycznych pod tym samym tytułem, do której muzykę napisał Feliks Nowowiejski. Pieśń została po raz pierwszy wykonana publicznie 15 lipca 1910 w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była konkurentem Mazurka Dąbrowskiego do określenia mianem hymnu narodowego."Rota" była hymnem Litwy Środkowej. Obecnie jest hymnem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ligi Polskich Rodzin.

Rota

My, Pierwsza Brygada

My, Pierwsza Brygada („Legiony”) – pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Znana jest również pod tytułem Legiony to żołnierska nuta. Od 2007 oficjalna Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.Istnieje kilka wersji słów utworu.My, Pierwsza Brygada w latach powojennych uważana była przez żołnierzy Marszałka Piłsudskiego niemal za hymn państwowy. Kiedy w latach 1926–1927 rozpoczęła się dyskusja, którą ze znanych pieśni uznać za hymn państwowy, m.in. proponowano, aby połączyć Mazurka Dąbrowskiego z Pierwszą Brygadą.

My, Pierwsza Brygada

wszystko,co nasze

Dziewięciozwrotkowy wiersz Ignacego Kozielewskiego "Marsz skautów", napisany został w 1911. Wiersz ten został później uzupełniony, za zgodą autora, refrenem "Ramię pręż, słabość krusz" przez Olgę Drahonowską-Małkowską oraz przystosowany do melodii rewolucyjnej pieśni „Na barykady ludu roboczy”.Od 1918 jest hymnem Związku Harcerstwa Polskiego.Pieśń jest również hymnem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie.

wszystko, co nasze

MARSZ POLONIA

Pieśń "Marsz, marsz Polonia" powstała w 1863 podczas powstania styczniowego wśród oddziałów, którymi dowodził Dionizy Czachowski.Marsz Czachowskiego był prawdopodobnie kompilacją wcześniejszych pieśni, między innymi powstałej w czasie powstania listopadowego "Pieśni ułanów kaliskich" .Marsz powstał jako powstańcza pieśń bojowa, która zachęcała do opuszczenia domu i zagrzewała do walki o wyzwolenie Polski (łac. Polonia). Duża liczba zwrotek sprzyjała śpiewaniu w trakcie długich, forsownych marszów.

MARSZ POLONIA

czerwone maki na monte cassino

"Czerwone maki na Monte Cassino" – polska pieśń wojskowa związana z bitwą o Monte Cassino. Słowa: Feliks Konarski, muzyka: Alfred Schütz. Tytuł nawiązuje do kwiatów, które w czasie bitwy rozkwitały na zrytych pociskami wzgórzach Monte Cassino. Pieśń powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, kilka godzin przed zdobyciem klasztoru w siedzibie Teatru Żołnierza Polskiego przy 2 Korpusie Sił Zbrojnych w Campobasso, gdzie artyści występowali dla 23 Kompanii Transportowej.

CZERWONE MAKINA MONTE CASSINO

10

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

"Mazurek Dąbrowskiego" polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 1927r. oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Słowa hymnu – nazywanego "Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech" zostały napisane przez Józefa Wybickiego. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka pozostaje nieznany.Pieśń powstała w mieście Reggio nell’Emilia w ówczesnej Republice Cisalpińskiej, jednak dokładna data i okoliczności jej napisania oraz pierwszego wykonania nie są pewne. W czasie powstania warszawskiego w 1944 roku węgierskie jednostki stacjonujące w Warszawie sympatyzowały z walczącymi Polakami. Orkiestra "5 Węgierskiej Dywizji Rezerwowej" odegrała dla warszawiaków "Mazurka Dąbrowskiego" na Ursynowie.

10

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

Czy znasz tekst "Hymnu Polski"?

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

Połącz fragment muzyczny z odpowiednim tytułem.

PODSUMOWANIE

Niezwyciężeni.Czas próby

Gra o niepodległość

Historia niepodległości Polski

Animacja na 100-lecie odzyskania niepodległości

Animowana historia Polski

Niezwyciężeni- historia odzyskania wolności przez Polskę.

Historia Polski w animacjach.

Zobacz:

 • www.spiewnikniepodleglosci.pl/teksty
 • www.twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykonbitew/bitwa-pod-czestochowa-4-wrzesnia-1665
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Gaude_Mater_Polonia
 • http:retropress.pl/wiadomosci/obiady-czwartkowe
 • https/slowopolskie.org/z-pieni-do-ojczyzny-boe-cos-polsk
 • http/muzeumzarnowiec.pl/old/rota.html
 • https://ckziumrakowo.pl/szkolne-artykuly/2020/My-Pierwsza-Brygada
 • https://zacisze.waw.pl/1174-wszystko-co-nasze-Polsce-oddamy
 • https://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotycze/marsz-polonia-v1.html
 • https://enwikipedia.org/wiki/Józef_Wybicki
 • http/muzeumzarnowiec.pl/old/rota.htmlhttps://ckziumrakowo.pl/szkolne-artykuly/2020/My-Pierwsza-Brygada

Źródła

 • https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as
 • https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8
 • https://www.youtube.com/watch?v=lHyQA2HK7X4
 • https://www.youtube.com/watch?v=13Nn_2sAnR4
 • https://www.youtube.com/watch?v=M55hKTnUbKk
 • https://www.youtube.com/watch?v=Z4GdAYXfTGA
 • https://pixabay.com.pl/vectors/chór-dzieci-sylwetka-śpiewanie-5648277
 • https://pixabay.com.pl/vectors/muzyka-nuta-nutka-melodia-nuty-3311599
 • https://pl.vectorhq.com/psd/crossword-psd-428945
 • https://pixabay.com/pl/vectors/muzyka-nuty-rozdzielacz-separator-5734434/
 • https://learningapps.org/display?v=p1z37o4d521
 • https://learningapps.org/display?v=p5xuz2ewc21
 • https://learningapps.org/display?v=pnafnp7u521

Źródła

 • https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w
 • https://www.youtube.com/watch?v=1Z2gE0CoO5w
 • https://www.youtube.com/watch?v=mZSVYJYPZAM
 • https://www.youtube.com/watch?v=Iab33qfDW-g
 • https://learningapps.org/display?v=p5xuz2ewc21
 • https://www.youtube.com/watch?v=NrhHjoyaHdo
 • https://www.youtube.com/watch?v=Q5cQmdYd0Aw
 • https://www.youtube.com/watch?v=uMORJqE-1RU
 • https://www.youtube.com/watch?v=6TEdRn9EF_M
 • https://www.youtube.com/watch?v=EQ016cSV-AI

Źródła

 • https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Bogurodzica
 • https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Gaude_Mater_Polonia
 • https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Wszystko_co_nasze
 • https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Marsz_Polonia

Źródła

Dziękuję za uwagę