Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła animatora23.10.2021subiektywny wybór notatek Asi M.

Do czego jestem zaproszony w ruchu Światło-Życie? (ksiądz)

Do wiary konsekwentnej,to znaczy treści formacyjne mam przełożyć na konkret w moim życiu.

Światło-Życie

Prawda, którą przyjmujemy rozumem

Przyjęcie prawdy w działaniu, postawach

Nie tylko przekładam treści formacyjne na konkret, swoje życie.Analogicznie: im głębiej realizuję je w życiu, tym lepiej rozumiem zasady.

Formacja miesięczna (Łukasz)

Co jest ważne?Formacja miesięczna trwa nie tylko od kręgu do kręgu, ale cały czas! Dotyczy nie tylko tematu formacyjnego!

Na kręgu są 4 dzielenia i do każego trzeba się przygotować!

Warto cały czas obserwować swoje życie, zobaczyć, jak działa Pan Bóg.

Formacja miesięczna - cd.

Dobrze, jeśli małżonkowie wzajemnie się dopingują!

Pismo święte - warto, by fragment ze spotkania pojawiał się przez cały miesiąc, a po powrocie z kręgu zacznij myśleć o fragmencie na kolejny krąg.

Formacja miesięczna - cd.

A zobowiązania? Czy jako małżonkowie dopingujemy się nawzajem?

Nawet, gdy nie ma kręgu, pilnujmy zobowiązań.Formacja trwa cały czas! Bez względu na to, czy zdajemy relację ze zobowiązań, czy nie.

Jeśli jest trudno, szukaj czasu, pomocy,proś o modlitwę (także w kręgu).

Formacja miesięczna - cd.

Niech wracają pytania:

Co to znaczy być w DK?Dlaczego chcę być w DK?

Co pamiętam z ostatniego tematu formacyjnego?Co z tego tematu wprowadziłem w swoje życie, wprowadziliśmy w małżeństwie?

Formacja miesięczna - cd.

Kto z nas w czerwcu cofnął się i przejrzał wszystkie tematy z roku???

Aby dobrze przygotować się do spotkania, nie wystarczy przeczytać. Trzeba przeżyć!Raz na jakiś czas zróbcie dialog z dziećmi. To ważne, bo formację przeżywamy w rodzinie!

Przygotowania do kolejnego kręgu zaczynaj już po powrocie ze spotkania. Dbaj o formację - mimo zmęczenia.

Formacja (Mikołaj).

Jak przekonać innych do rekolekcji?

Jeśli pojedziesz, to sam doświadczysz. Bo tak, to jak mówienie o smaku, którego nigdy nie poznałeś...

Oto jest pytanie!

Formacja (cd.)

Zatem... Już teraz złóż wniosek urlopowy.

Na rekolekcjach będziesz mieć czas, by pogłębić więź z Bogiem.

Jeśli trzeba - zacznij odkładać pieniądze.

Podsumowanie (ksiądz)

Rekolekcje to podstawa formacji, bo to metoda przeżyciowa!

Podsumowanie (ksiądz)

O czym jeszcze warto pamiętać?

Żyj życiem modlitwy i życiem sakramentalnym.Słowo Boże, które poznajesz, staje się Słowem Życia.

Podsumowanie (ksiądz)

Pomogą tu 2 zobowiązania:

Pogłębiona lektura, czytanie z refleksją, znajomość Pisma św.

Słuchaj słów Boga, moje myślenie ma się dostosować do myślenia Bożego

Studium Pisma świętegoNamiot spotkania

Podsumowanie (ksiądz)

Przy namiocie spotkania - pomocna jest ignacjańska metoda lectio divina.Nie zaniedbuj tych zobowiązań. lnaczej Twoje życie nie będzie się zmieniać.Jeśli będziesz trwać na modlitwie - owoce będą.l oczywiście - SAKRAMENTY!Regularne i pogłębiona przeżywanie Eucharystii i Pokuty to szansa na dojrzałe przeżywanie wiary!

Zapisz się na listopadowe spotkanie Szkoły animatora!Dziękuję za uwagę i wyrozumiałość!