Want to make creations as awesome as this one?

Урок по четене във втори клас.

Transcript

Ден на будителите

Ангелина Жекова

Кой събуждал умовете, бранел българското слово, та като вълшебно цвете да разцъфне то отново? Знам, книжовниците стари силите си не пестили- с книги, вестници, буквари, българския дух крепили. Те събуждали в сърцатамисли светли и съдбовни,за да грейне свободатанад земите ни вековни.Да се знае, да се помни, че България е жива! На будителите скромни българинът китка свива.

Ден на будителите

Ангелина Жекова

Денят на народните будители е официален празник в нашата родина. Отбелязваме го на 1. ноември. За първи път той е честван в Пловдив - през 1909 година. На този ден почитаме паметта на българските просветни дейци - книжовници, просветители и на революционерите.

Будителите са хората, които дават знания и посвещават своите усилия и активна дейност да пробуждат съзнанието на своя народ. Те му помагат да се разбере и осъзнае ценността на уроците, които може да получи от историята. Стремят се да бранят правилната употреба на майчиния език. Помагат духовното израстване и самочувствие на българския народ.

Кои хора определяме като будители?

браня

вековни

будител

съдбовно

Деец от епохата на Българското възраждане, който е работил за просвещението и националното самоосъзнаване на българския народ.

Които траят векове; дълготрайни;дълговечни; трайни.

Съвкупност от книги, паметници на народ, на епоха, на език; книжовно богатство.

книжнина

Лице, което се занимава с книжнина, обикн. за миналото.

книжовник

Съдбоносно, фатално, критично, предопределено, паметно.

Отбранявам, защищавам сам себе си; пазя, предпазвам сам себе си.

Поставете думата пред нейното значение.

Речник

Отговор:

в/ Детето се иска да разбере значението на думата книжовник.

б/ Детето иска да узнае кой пробужда умовете и брани българското слово.

а/ Детето се стреми да узнае как може да стане будител.

Какво иска да узнае детето?

Отговор:

в/ Българското слово е наречено "вълшебно цвете".

б/ Българското слово е определено като "вълшебен ключ".

а/ Българкото слово е сравнено с " остър меч".

Как е наречено българското слово?

Отговор:

в/ Създават традиции.

б/ Създават последователи.

а/ Създават книги, вестници, буквари, чрез които крепят българския дух.

Какво създават книжовниците?

Отговор:

в/ светли и съдбовни

б/ добри и красноречиви

а/ бързи и мъдри

Какви мисли събуждали те?

Отговор:

в/ За да покажем, че спазваме обичаите.

б/ За да отбележим празника.

а/ За да изразим нашата благодарност и признание.

Защо поднасяме цвете на будителите?

Отговор:

в/ на 24. май

б/ на 1. ноември

а/ на 15. септември

Кога празнуваме Деня на будителите?

вълшебно

българското

вековни

скромни

земите

цвете

будителите

слово

Свържете думите от двете колони според текста на стихотворението.

българския дух крепили.

с книги, вестници, буквари

свойте сили не пестили -

Знам, книжовниците стари

Подредете четиристишието и го напишете.

китка

будителите

жива

България

помни

знае

свива

българинът

скромни

че

Да се

да се

На

Попълнете подходящите думи в четиристишието.

Благодаря за вниманието и участието!