Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

Transcript

Poczytaj Różewicza

Przygotowanie do wieczoru autorskiego

Kartoteka

Teatr

Matka odchodzi

Tytuł tego zbiorku jest dosyć przewrotny. Sugeruje, że czytelnik otrzymuje materiały, które mogą posłużyć mu do rozmowy z autorem, a tymczasem czytelnik bez trudu może stwierdzić, że książeczkę tę tworzy głęboko przemyślany cykl wielu "spotkań z Różewiczem".

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie utwory teatralne Różewicza, jest zatem najpełniejszą prezentacją jego dorobku dramaturgicznego. Sztuki, takie jak „Kartoteka”, „Na czworakach”, „Do piachu”. Na stałe weszły do repertuaru teatrów polskich, są często wystawiane za granicą.

"Kartoteka" (1960), która należy dziś do ścisłego kanonu europejskiego dramatu współczesnego, pozostaje nadal utworem żywym, zaskakującym, pulsującym znaczeniami, otwartym na nowe odczytania. Autorską próbą takiego nowego odczytania jest "Kartoteka rozrzucona" ( 1993) - reinterpretacja pierwotnego tekstu dokonana przez samego Różewicza po latach.

Jedna z najbardziej osobistych książek, jaka powstała w dorobku Tadeusza Różewicza. Jest szkicem wspomnieniowym opartym na osobistych przeżyciach autora, ukazującym relacje pomiędzy synem i matką w obliczu jej śmierci. Stefania Różewicz zmarła w 1957 roku na chorobę nowotworową. Jest to zbiór przemyśleń, wierszy, zapisków matki autora i jego braci. Poeta uzmysławia nam jak traumatycznym przeżyciem dla każdego z nas jest utrata matki, jak w jednym momencie legnie w gruzach świat zbudowany na elementarnym ładzie moralnym. Czytając książkę warto poświęcić kilka chwil na refleksje dotyczące związku między bliskimi sobie osobami.