Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

BENVINGUTS A LA

Biblioteca de Ciència i Tecnologia

planta 0

Biblioteca de Ciència i Tecnologia

planta -1

SALA DE SILENCI

SALA GENERAL

Pla d'evacuaciÓ

fons per matèries

PRÈSTEC

Col·leccions especials (Sala de Silenci). Format per les col·leccions d'Història de la Ciència i Història de la Informàtica.

Fons Personals (Sala de Silenci) Hi conviuen el Fons Millàs dedicat a la ciència àrab i a la història de la ciència en general; i el Fons Reguant, especialitzat en llibres de les carreres tècniques de la primera meitat del segle XX a Espanya i monografies d'alta investigació matemàtica.

Zona de Mapes (Sala General) A la zona de mapes trobareu tant mapes topogràfics com geològics en diferents escales.

Ciència per llegir (Sala General) A l'entrada de la Sala General trobareu el fons de llibres de Ciència per llegir una secció de ciència divulgativa.

Fons de Revistes de Matemàtiques (Sala de Silenci) La secció de revistes matemàtiques està formada per 86 títols, tant de compra com d'intercanvi, entre institucions nacionals i internacionals.

Espai BCT A l'espai BCT trobareu una zona d'estudi amb taules altes i pissarra, per treballar de manera informal, i una TV amb informacions diverses, per projeccions d'actes de la biblioteca, formacions de petit format, etc. A l'espai BCT també podeu jugar a escacs i altres jocs. Demana'ls al taulell de préstec!

Taules electrificades Amb endolls per als vostres aparells electrònics i/o els de la Biblioteca.

Sala de formació Sala equipada amb taules electrificades per a poder connectar els vostres aparells. L'accés és lliure i es programen activitats formatives per part del personal de la biblioteca.

Sales de treball en grup 11 sales de treball en grup equipades amb pissarres i endolls, 4 de les quals tenen canó per a fer projeccions. Per utilitzar-les cal fer el préstec al taulell.

Taules electrificades Amb endolls per als vostres aparells electrònics i/o els de la Biblioteca.

Taules electrificades Amb endolls per als vostres aparells electrònics i/o els de la Biblioteca.

Fons de Matemàtiques (Sala de Silenci) La secció de llibres consta de 20.000 volums, ordenats segons una adaptació de la Mathematical Subject Classification de l'American Mathematical Society.

Ordinadors de consulta

 • Tots els ordinadors de la biblioteca són d'accés lliure i els podeu utilitzar entrant amb un usuari i contrasenya que us donaran al taulell de préstec.
 • Recordeu que quan s'apaga l'ordinador s'esborren totes les dades que hi hagueu posat.
 • Informeu-vos sobre el servei de préstec de portàtils i podreu treballar des de qualsevol lloc de la biblioteca.

Ordinadors de Consulta Tots els ordinadors de la biblioteca són d'accés lliure i els podeu utilitzar entrant amb un usuari i contrasenya que us donaran al taulell de préstec. Recordeu que a l'apagar-se l'ordinador s'esborren totes les dades que hi hagueu posat. Informeu-vos sobre el servei de préstec de portàtils i podreu treballar des de qualsevol lloc de la biblioteca.

Bústia de devolucions: Al costat de l'aparador de les exposicions podeu trobar la bústia per retornar els documents fora de l'horari.

Fons temàtic (Sala General) Trobareu el fons de llibres de la biblioteca, amb la bibliografia recomanada pels vostres professors i molts altres documents. Els llibres estan ordenats segons la CDU (Classificació Decimal Universal) que classifica les matèries per números ordenats del 0 al 9. Els números 5 i 6 corresponen als àmbits científics i tècnics que, majoritàriament, són els documents que ocupen les prestatgeries.

Espai BCT A l'Espai BCT trobareu dues zones i en aquesta, podreu relaxar-vos o treballar, com vulgueu, perquè compta amb seients amb endolls per estudiar com si estiguessiu a casa.

Escales accés Planta -1 (Sala General) Les escales les trobareu al corredor de la sala general i donen accés a la planta -1 on es troben les sales de treball en grup, la de formació i els lavabos.

Àrea de treball intern. L'àrea de treball intern és on el personal de la biblioteca treballa en la gestió de diverses àrees: la col·lecció i el catàleg, els serveis als usuaris i l'àrea de docència i recerca. La BCT compta amb un equip multidisciplinar de 19 persones (3 del programa Incorpora) que posen tot el seu coneixement al vostre abast.

Guixetes Per connectar qualsevol dispositiu electrònic i guardar les vostres pertinences.

Vitrina d'exposicions La BCT programa de forma habitual exposicions sobre ciència i tecnologia. Si teniu interès en proposar algun tema, poseu-vos en contacte amb la biblioteca: bib.ciencia.tecnologia@uab.cat

Projeccions informatives La BCT compta amb un monitor extern per projectar informació relativa tant a les activitats que es realitzen des del Servei de Biblioteques com a qualsevol altre tipus que pugui afectar al servei.

planta 0

Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Classificació per matèries (simplificada)

L'objectiu del plànol no és mostrar les matèries de tot el fons bibliogràfic, sinó una simplificació que serveixi d'orientació.

Llegenda

Fons de matemàtiques

Fons de ciències

Fons de biociències

Fons d'enginyeria

Fons d'Història de la Ciència i Fons Personals

Ordinadors de consulta Tots els ordinadors de la biblioteca són d'accés lliure i els podeu utilitzar entrant amb el vostre NIU i paraula de pas (si no teniu NIU consulteu al taulell de préstec). Recordeu que quan s'apaguen els ordinadors s'esborren totes les dades que hi hagueu posat. Informeu-vos sobre el servei de préstec de portàtils per poder treballar des de qualsevol lloc de la biblioteca.

Bústia de devolucions: Al costat de l'aparador de les exposicions podeu trobar la bústia per retornar els documents fora de l'horari.

Classificació del 0-3. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 50. Medi Ambient.

Classificació 54. Química. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 53. Física. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 52. Astronomia. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 61. Medicina. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 62. Enginyeria. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 63. Agricultura. Entre d'altres matèries trobareu: Classificació 65. Empreses. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 68/69. Informàtica. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 59. Zoologia. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 58. Botànica. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 57. Biologia. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 55. Geologia. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 56. Paleontologia. Entre d'altres matèries trobareu:

Fons de Matemàtiques. Entre d'altres matèries trobareu:

Fons de Matemàtiques. Entre d'altres matèries trobareu:

Fons de Matemàtiques. Entre d'altres matèries trobareu:

Fons de Matemàtiques. Entre d'altres matèries trobareu:

Fons de Matemàtiques. Entre d'altres matèries trobareu:

Fons Personals: Fons Reguant, Fons Millàs, Fons de Briòlogia i Fons Lynx

Fons d'Història de la Ciència: Trobareu entre d'altres matèries:

Classificació 0-3. Generalitats i Ciències socials. Classificació (04). Ciència per llegir. Classificació (09). Història de la Ciència: Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació 63. Agricultura. Entre d'altres matèries trobareu:

Classificació OR. Obres de referència. Diccionaris i enciclopèdies. Classificació (04). Ciència per llegir. Entre d'altres matèries trobareu:

planta 0

Biblioteca de Ciència i Tecnologia

planta -1

Llegenda

circuit d'evacuació

sortida d'emergència

liquids inflamables

materials sòlids

planta -1

Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Llegenda

circuit d'evacuació

sortida d'emergència

liquids inflamables

materials sòlids

Préstec.

Préstec de portàtils.

I d'altres objectes.

Préstec amb altres institucions.

Préstec entre institucions.

Consulteu les condicions de préstec de documents.

Préstec

 • Estudiants de GRAU: 10 documents.
 • EstudiantS de POSGRAU i/o MÀSTER: 20 documents.
 • Personal Docent i Investigador: 28 documents.
Podeu renovar els documents sempre que no tinguin una reserva feta, no hagi expirat la data de devolució, no supereu la data màxima de renovació i no tingueu un bloqueig en el carnet o documents pendents de tornar Els dies de préstec poden ser 7, 14 o 21 depenent de si els documents estan inclosos o no en la bibliografia recomanada pels professors. Els documents subjectes al préstec de cap de setmana porten un gomet vermell.

Préstec de portàtils. El préstec és per tot el dia i es poden treure de la biblioteca. El portàtil s'ha de retornar al taulell de préstec abans de l'horari de tancament. Per fer ús d'aquest servei cal signar un acord d'ús responsable d'aquests objectes en el taulell de préstec, acreditant prèviament a quin col·lectiu pertanyeu. En casos excepcionals es pot allargar el període de préstec. Demaneu-ho al taulell de la biblioteca. Altres objectes. La biblioteca compta amb altres objectes per prestar: calculadores, USB's, auriculars, carregadors de mòbils i d'altres.

Préstec entre institucions Si en cap de les nostres biblioteques trobeu el que esteu buscant, podeu demanar-lo a altres biblioteques a través del préstec interbibliotecari

Col·leccions.

Descobriu allò que ens fa únics.

Equipament.

Sala de silenci

Taules, punts de consulta i més.

Col·leccions (Sala de Silenci) Trobareu les següents col·leccions:

 • el fons de matemàtiques: els llibres amb l'etiqueta vermella, i revistes.
 • les col·leccions especials i els fons personals.
 • el fons d'història de la ciència i història de la informàtica.

A la sala de silenci teniu:

 • 159 seients
 • 88 seients amb connexió a la xarxa elèctrica
 • 7 ordinadors de consulta

Col·leccions.

Per àrees de coneixement.

Equipament.

Sala general

Taules, punts de consulta i més.

Trobareu els llibres de les àrees temàtiques Ciència, Biociència i Enginyeria, classificades segons la Classificació Decimal Universal (CDU) i el fons Ciència per llegir un espai divulgatiu i, alhora, lúdic per a què gaudiu de la ciència tot l'any.

A la sala de silenci teniu:

 • 184 seients
 • 88 seients amb connexió a la xarxa elèctrica
 • 8 ordinadors de consulta
 • màquines per fotocopiar, imprimir i escanejar.