Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POČETAK

Oduzimanje četveroznamenkastih brojeva

ZADATAK 1

ANetočno

BTočno

ZADATAK 2

APrvi

BDrugi

CTreći

TOČNO!

Koji je rezultat točan?

Koji je rezultat točan?

ZADATAK 3

Aiznad plavih vrata

Biznad crvenih vrata

Diznad žutih vrata

TOČNO!

Ciznad zelenih vrata

Koji rezultat nije točan?

ZADATAK 4

APrvi

DČetvrti

EPeti

CTreći

BDrugi

TOČNO!

Koja znamenka nedostaje u ovom matematičkom zapisu?

ZADATAK 5

A0

E3

F2

B6

C7

D4

TOČNO!

PONOVNO?

ČESTITAMO!