Want to make creations as awesome as this one?

השתלמויות חדשות תשפב

More creations to inspire you

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

Transcript

!חדש בלב הפסג"ה

תהליכי פיתוח מקצועי ייחודיים

להרשמה לחצו על הסימן תחת שם התהליך*

הטמעת גישה הדדית בין בע"ח לבני אדם

השתלמות בהרכבה עצמית לפי בחירה במודל התלתןפרטים בקרוב

פתיחת התהליכים המקצועיים מותנית במספר הנרשמים*

הוראת נושא השואה בכלים דיגיטליים ליצירת חוויה לימודית

עקבו אחרי הפרסומים...

חזור